Údolní 8, příspěvková organizace

Aktuality

Přejeme vám slunečné a pohodové léto naplněné nevšedními zážitky.

zaměstnanci mateřské školy

19. června 2018 Informativní schůzka a přednáška Mgr. Lenky Bínové

Zveme všechny rodiče dětí, které zahájí docházku do naší mateřské školy
od 1. září 2018 na informativní schůzku a přednášku psycholožky Mgr. Lenky Bínové, která se uskuteční v úterý dne 19. června 2018 od 14:30 hodin
ve třídě „U koťátka“.

(bez přítomnosti dětí)

Téma: „Přechod dítěte z rodinného prostředí do mateřské školy“

Seznámíme Vás se vzdělávacím programem naší MŠ, s adaptačním programem, podáme informace k plavání, organizaci MŠ v novém školním roce a zodpovíme Vaše případné dotazy.

Těšíme se na Vaši účast.

5. června 2018 Oslava Dne dětí

V úterý dne 5. června dopoledne s dětmi navštívíme SENIOR centrum
v Blansku.

Těšíme se na zábavné dopoledne, jsme pozváni na oslavu „DNE DĚTÍ“.

30. května 2018 Dětský karneval

Ve středu dne 30. května zveme všechny děti a rodiče na KARNEVAL
s Divadlem Koráb.
Zahájení v 15:00 hodin na školní zahradě.

Připravte dětem karnevalové masky.

Rodiče si děti vyzvednou ve třídě nejpozději do 14:45 hodin a přebírají již za své děti odpovědnost.
V případě nepříznivého počasí se program uskuteční ve sportovní hale nad budovou MŠ.

Vybíráme 50,- Kč.

Těšíme se na příjemně prožité odpoledne plné písniček, tancování, zábavných soutěží
a bublinkové show.

29. května 2018 Výlet do Rudky u Kunštátu

V úterý dne 29. května pojedeme s dětmi dopoledne na výlet do Rudky
u Kunštátu.
Prohlédneme si jeskyni Blanických rytířů.

Děti přiveďte do mateřské školy nejpozději do 7:45 hodin.

Vybíráme 100,- Kč.

24. května 2018 Divadelní představení

Ve čtvrtek dne 24. května půjdeme s dětmi dopoledne do Dělnického domu na představení baletní pohádky „KRÁSKA A ZVÍŘE“.

Těšíme se na vystoupení dětí a žáků ze Soukromé základní umělecké školy Blansko.

14. května 2018 Fotografování

V pondělí dne 14. května dopoledne se budeme s dětmi fotografovat. Skupinová fotografie tříd.

Bližší informace najdete na nástěnce v šatnách jednotlivých tříd.

Vybíráme 45,- Kč.

3. května 2018 Zápis do mateřské školy

Ve čtvrtek dne 3. května 2018 v době od 9:00 do 16:00 hodin se v naší mateřské škole podávají žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
od školního roku 2018/2019.

Informace k podávání žádostí k předškolnímu vzdělávání jsou ke stažení zde:

Zákonný zástupce dítěte u ředitelky MŠ odevzdá, popř. vypíše formulář žádosti, předloží platný občanský průkaz a rodný list dítěte. Zákonný zástupce, který není státním občanem ČR, doloží také doklad o oprávněnosti pobytu na území ČR.

Žádost k předškolnímu vzdělávání je ke stažení zde:

Zákonný zástupce dítěte obdrží, popř. již odevzdá povinnou přílohu k žádosti (potvrzení
o zdravotním stavu dítěte).

Příloha k žádosti je ke stažení zde:

Zákonnému zástupci dítěte budou poskytnuty písemné informace o průběhu správního řízení.

26. dubna 2018 Návštěva Dílny v Lažánkách

S dětmi ze třídy U koťátka a U sluníčka navštívíme ve čtvrtek 26. dubna dopoledne chráněnou dílnu Mydlidědek v Lažánkách.

Vyrobíme si dárek pro maminky k svátku.

Děti přiveďte do mateřské školy nejpozději do 7:30 hodin.
Vybíráme částku 120,- Kč.

25. dubna 2018 Návštěva Dílny v Lažánkách

S dětmi ze třídy U berušky a U motýlka navštívíme ve středu 25. dubna dopoledne chráněnou dílnu Mydlidědek v Lažánkách.

Vyrobíme si dárek pro maminky k svátku.

Děti přiveďte do mateřské školy nejpozději do 7:30 hodin.
Vybíráme částku 120,- Kč.

Ukázky plaveckých dovedností

Zveme všechny rodiče i prarodiče na „Ukázky plaveckých dovedností dětí“, které se uskuteční v bazénu MŠ v týdnu od 23. dubna.

Bližší informace o nabídce „Ukázek plavání“ najdete na nástěnce v šatnách jednotlivých tříd. Těšíme se na Vaši účast.

17. dubna 2018 Odpolední hraní v mateřské škole

V úterý dne 17. dubna 2018 zveme všechny zájemce v době od 14:30 do 16:00 hodin na návštěvu naší mateřské školy.

Těšíme se, že společně s Vámi a dětmi prožijeme příjemné odpoledne. Od 16:00 hodin Vám nabízíme prohlídku bazénu, kde probíhá během školního roku předplavecká průprava dětí.

5. dubna 2018 „Jaro plné zázraků“

S dětmi ze třídy U koťátka a U motýlka navštívíme ve čtvrtek dne 5. dubna dopoledne Dům přírody v Moravském krasu.

Zúčastníme se vzdělávacího programu „Jaro plné zázraků“.
Součástí programu jsou hry a aktivity v učebně a herně Domu přírody, kde společně probudíme semínka, vylíhneme se jako motýli a budeme stavět hnízda a krmit ptáčata.
Na procházce jarní přírodou budeme hledat vše, co je v přírodě po zimě nového.

Děti přiveďte do mateřské školy nejpozději do 7,30 hodin.

Vybíráme částku 150,- Kč.

4. dubna 2018 „Jaro plné zázraků“

S dětmi ze třídy U berušky a U sluníčka navštívíme ve středu dne 4. dubna dopoledne Dům přírody v Moravském krasu.

Zúčastníme se vzdělávacího programu „Jaro plné zázraků“.
Součástí programu jsou hry a aktivity v učebně a herně Domu přírody, kde společně probudíme semínka, vylíhneme se jako motýli a budeme stavět hnízda a krmit ptáčata.
Na procházce jarní přírodou budeme hledat vše, co je v přírodě po zimě nového.

Děti přiveďte do mateřské školy nejpozději do 7,30 hodin.

Vybíráme částku 150,- Kč.

28. března 2018 Velikonoční prohlídka zámku

Ve středu dne 28. března 2018 navštívíme s dětmi dopoledne zámek
v Blansku.

Při velikonoční prohlídce zámku s ukázkou tradičních řemesel se podíváme, jak vznikají pestrobarevné kraslice, pomlázky, košíky a píšťalky.

22. března 2018 Jarní tvoření

Ve čtvrtek dne 22. března 2018 si můžete v době od 14,30 do 16,30 hodin
ve třídách společně s dětmi vytvořit jarní dekoraci.

Těšíme se společně s Vámi na příjemně prožité odpoledne.

7. března 2018 Schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků

Ve středu dne 7. března 2018 se uskuteční schůzka s vedením
a pedagogickými pracovníky Základní školy Blansko, Erbenova 13.
Seznámí Vás se vzdělávacím programem školy, provozem školní družiny a školní jídelny a také
s průběhem zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání. Budete mít možnost si prohlédnout ukázky psacího písma Comenia Script, které se v této škole vyučuje již pátým rokem.

Těšíme se na Vás od 15:15 hodin ve třídě U koťátka.

6. března 2018 Návštěva divadla Radost v Brně

V úterý dne 6. března 2018 pojedeme s dětmi do divadla Radost v Brně
na pohádku „O PERNÍKOVÉ CHALOUPCE“.

Děti přiveďte do mateřské školy nejpozději do 7:00 hodin.

Vybíráme 150,- Kč.

Přejeme Vám Vánoce provoněné úsměvem, pohodou – a do nového roku, který ťuká na dveře – mnoho zdraví, štěstí a hezkých dnů

zaměstnanci mateřské školy

Uzavření provozu mateřské školy

Mateřská škola bude během vánočních svátků uzavřena.

V pátek 22. prosince 2017 půjdou děti do mateřské školy naposledy. Provoz zahájíme v úterý 2. ledna 2018.

14. prosince 2017 Vánoční tvoření

Ve čtvrtek dne 14. prosince 2017 si můžete v době od 14,30 do 16,30 hodin ve třídách společně s dětmi vytvořit vánoční dekoraci.

Těšíme se společně s Vámi na příjemné a tvořivé předvánoční odpoledne.

7. prosince 2017 Mikulášské odpoledne

Ve čtvrtek dne 7. prosince 2017 se ve všech třídách uskuteční od 15,45 hodin „Mikulášské odpoledne“ spojené s vystoupením dětí a nadílkou.

Těšíme se společně s Vámi na příjemně prožité předvánoční odpoledne.

21. listopadu 2017 Fotografování

V úterý dne 21. listopadu 2017 nabízíme v mateřské škole fotografování
dětí – „VÁNOČNÍ SÉRIE“

Bližší informace Vám poskytnou paní učitelky.

2. listopadu 2017 Vyšetření zraku dětí

Ve čtvrtek dne 2. listopadu 2017 nabízíme v mateřské škole screeningové vyšetření zraku dětí pomocí speciálního diagnostického přístroje.

Vyšetřeny budou všechny děti, jejichž rodiče dají k vyšetření písemný souhlas a uhradí částku 150,- Kč.

Bližší informace Vám poskytnou paní učitelky.

Edukativně stimulační skupiny

Ve spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou v Brně na Kohoutově ulici nabízíme v naší mateřské škole již od školního roku 2001/2002 každoročně rodičům budoucích prvňáčků „Edukativně stimulační skupiny“. Tento program „společné přípravy na školu“ je rozvržen do 10 lekcí. Rodiče jsou v každé lekci seznámeni s cílem a významem prováděné činnosti. Získávají náměty pro práci s dítětem, praktické ukázky toho, co a jak s dítětem dělat, jak rozvíjet potřebné schopnosti. Náplň jednotlivých lekcí je motivací, radou a inspirací.

V letošním školním roce se pro velký zájem ze strany rodičů uskuteční tato příprava na školu ve dvou skupinách, které povedou paní učitelky Mgr. Lenka Kocourková, Lenka Rybářová a Olga Urbanová.

První lekce byly zahájeny v měsíci říjnu.

31. října 2017 „Čím žije podzim?“

S dětmi ze třídy U berušky a U motýlka navštívíme v úterý dne 31. října dopoledne Dům přírody v Moravském krasu.

Zúčastníme se vzdělávacího programu „Čím žije podzim?“

Součástí programu jsou hry a aktivity v učebně a herně Domu přírody a na procházce podzimní přírodou si s dětmi vytvoříme les ze spadaného listí.

Děti přiveďte do mateřské školy nejpozději do 7,30 hodin.

Vybíráme částku 140,- Kč.

24. října 2017 „Čím žije podzim?“

S dětmi ze třídy U koťátka a U sluníčka navštívíme v úterý dne 24. října dopoledne Dům přírody v Moravském krasu.

Zúčastníme se vzdělávacího programu „Čím žije podzim?“

Součástí programu jsou hry a aktivity v učebně a herně Domu přírody a na procházce podzimní přírodou si s dětmi vytvoříme les ze spadaného listí.

Děti přiveďte do mateřské školy nejpozději do 7,30 hodin.

Vybíráme částku 140,- Kč.

19. října 2017 Schůzka s rodiči ve třídě U motýlka

Zveme rodiče na třídní schůzku, která se uskuteční ve čtvrtek dne 19. října 2017 od 15:30 hodin.

Seznámíme Vás se vzdělávacím programem naší MŠ a jeho realizací během školního roku ve třídě.

Podáme informace k nabízeným konzultacím, k plavání – budete mít možnost si prohlédnout bazén. Zodpovíme také Vaše případné dotazy.

Těšíme se na Vaši účast.

17. října 2017 Schůzka s rodiči ve třídě U berušky

Zveme rodiče na třídní schůzku, která se uskuteční v úterý dne 17. října 2017 od 15:30 hodin.

Seznámíme Vás se vzdělávacím programem naší MŠ a jeho realizací během školního roku ve třídě.

Podáme informace k nabízeným konzultacím, k plavání – budete mít možnost si prohlédnout bazén. Zodpovíme také Vaše případné dotazy.

Těšíme se na Vaši účast.

Plavání

Od pondělí 16. října 2017 začínáme s dětmi plavat, v době od 9:30 do 11:45 hodin.

Pondělí: třída U sluníčka
Úterý: třída U motýlka
Středa: třída U koťátka
Čtvrtek: třída U berušky

Děti si přinesou v igelitové tašce plavky a větší ručník. Pokud dítě nebude plavat, rodiče
to poznamenají do sešitu v šatně. Děti, které neplavou, chodí na vycházku s dětmi z jiné třídy.

Případné změny v rozvrhu plavání budeme oznamovat na informační tabuli ve vchodech.

10. října 2017 Schůzka s rodiči ve třídě U koťátka

Zveme rodiče na třídní schůzku, která se uskuteční v úterý dne 10. října 2017 od 15:30 hodin.

Seznámíme Vás se vzdělávacím programem naší MŠ a jeho realizací během školního roku ve třídě.

Podáme informace k nabízeným konzultacím, k plavání – budete mít možnost si prohlédnout bazén. Zodpovíme také Vaše případné dotazy.

Těšíme se na Vaši účast.

9. října 2017 Schůzka s rodiči ve třídě U sluníčka

Zveme rodiče na třídní schůzku, která se uskuteční v pondělí dne 9. října 2017 od 15:30 hodin.

Seznámíme Vás se vzdělávacím programem naší MŠ a jeho realizací během školního roku ve třídě.

Podáme informace k nabízeným konzultacím, k plavání – budete mít možnost si prohlédnout bazén. Zodpovíme také Vaše případné dotazy.

Těšíme se na Vaši účast.

21. září 2017 Přednáška pro rodiče

Zveme rodiče nejen budoucích prvňáčků na přednášku Mgr. Lenky Bínové
z pedagogicko-psychologické poradny v Brně, která se uskuteční ve čtvrtek dne 21. září od 15:45 hodin ve třídě U koťátka na 2. podlaží.
(bez přítomnosti dětí)

Téma: „Rozvoj osobnosti dítěte v období předškolního věku, školní zralost – odklad školní docházky.“

Připravte si dotazy, těšíme se na Vaši účast.

1. září 2017 Informace k adaptaci dětí

Adaptace dětí, které byly přijaty do mateřské školy od 1. září 2017, probíhá vždy odpoledne v době od 14:30 do 15:30 hodin po osobní domluvě
s učitelkou ve třídě, do které bude dítě docházet.