Údolní 8, příspěvková organizace

Aktuality

6. března 2018 Návštěva divadla Radost v Brně

V úterý dne 6. března 2018 pojedeme s dětmi do divadla Radost v Brně
na pohádku „O PERNÍKOVÉ CHALOUPCE“.

Děti přiveďte do mateřské školy nejpozději do 7:00 hodin.

Vybíráme 150,- Kč.

Přejeme Vám Vánoce provoněné úsměvem, pohodou – a do nového roku, který ťuká na dveře – mnoho zdraví, štěstí a hezkých dnů

zaměstnanci mateřské školy

Uzavření provozu mateřské školy

Mateřská škola bude během vánočních svátků uzavřena.

V pátek 22. prosince 2017 půjdou děti do mateřské školy naposledy. Provoz zahájíme v úterý 2. ledna 2018.

14. prosince 2017 Vánoční tvoření

Ve čtvrtek dne 14. prosince 2017 si můžete v době od 14,30 do 16,30 hodin ve třídách společně s dětmi vytvořit vánoční dekoraci.

Těšíme se společně s Vámi na příjemné a tvořivé předvánoční odpoledne.

7. prosince 2017 Mikulášské odpoledne

Ve čtvrtek dne 7. prosince 2017 se ve všech třídách uskuteční od 15,45 hodin „Mikulášské odpoledne“ spojené s vystoupením dětí a nadílkou.

Těšíme se společně s Vámi na příjemně prožité předvánoční odpoledne.

21. listopadu 2017 Fotografování

V úterý dne 21. listopadu 2017 nabízíme v mateřské škole fotografování
dětí – „VÁNOČNÍ SÉRIE“

Bližší informace Vám poskytnou paní učitelky.

2. listopadu 2017 Vyšetření zraku dětí

Ve čtvrtek dne 2. listopadu 2017 nabízíme v mateřské škole screeningové vyšetření zraku dětí pomocí speciálního diagnostického přístroje.

Vyšetřeny budou všechny děti, jejichž rodiče dají k vyšetření písemný souhlas a uhradí částku 150,- Kč.

Bližší informace Vám poskytnou paní učitelky.

Edukativně stimulační skupiny

Ve spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou v Brně na Kohoutově ulici nabízíme v naší mateřské škole již od školního roku 2001/2002 každoročně rodičům budoucích prvňáčků „Edukativně stimulační skupiny“. Tento program „společné přípravy na školu“ je rozvržen do 10 lekcí. Rodiče jsou v každé lekci seznámeni s cílem a významem prováděné činnosti. Získávají náměty pro práci s dítětem, praktické ukázky toho, co a jak s dítětem dělat, jak rozvíjet potřebné schopnosti. Náplň jednotlivých lekcí je motivací, radou a inspirací.

V letošním školním roce se pro velký zájem ze strany rodičů uskuteční tato příprava na školu ve dvou skupinách, které povedou paní učitelky Mgr. Lenka Kocourková, Lenka Rybářová a Olga Urbanová.

První lekce byly zahájeny v měsíci říjnu.

31. října 2017 „Čím žije podzim?“

S dětmi ze třídy U berušky a U motýlka navštívíme v úterý dne 31. října dopoledne Dům přírody v Moravském krasu.

Zúčastníme se vzdělávacího programu „Čím žije podzim?“

Součástí programu jsou hry a aktivity v učebně a herně Domu přírody a na procházce podzimní přírodou si s dětmi vytvoříme les ze spadaného listí.

Děti přiveďte do mateřské školy nejpozději do 7,30 hodin.

Vybíráme částku 140,- Kč.

24. října 2017 „Čím žije podzim?“

S dětmi ze třídy U koťátka a U sluníčka navštívíme v úterý dne 24. října dopoledne Dům přírody v Moravském krasu.

Zúčastníme se vzdělávacího programu „Čím žije podzim?“

Součástí programu jsou hry a aktivity v učebně a herně Domu přírody a na procházce podzimní přírodou si s dětmi vytvoříme les ze spadaného listí.

Děti přiveďte do mateřské školy nejpozději do 7,30 hodin.

Vybíráme částku 140,- Kč.

19. října 2017 Schůzka s rodiči ve třídě U motýlka

Zveme rodiče na třídní schůzku, která se uskuteční ve čtvrtek dne 19. října 2017 od 15:30 hodin.

Seznámíme Vás se vzdělávacím programem naší MŠ a jeho realizací během školního roku ve třídě.

Podáme informace k nabízeným konzultacím, k plavání – budete mít možnost si prohlédnout bazén. Zodpovíme také Vaše případné dotazy.

Těšíme se na Vaši účast.

17. října 2017 Schůzka s rodiči ve třídě U berušky

Zveme rodiče na třídní schůzku, která se uskuteční v úterý dne 17. října 2017 od 15:30 hodin.

Seznámíme Vás se vzdělávacím programem naší MŠ a jeho realizací během školního roku ve třídě.

Podáme informace k nabízeným konzultacím, k plavání – budete mít možnost si prohlédnout bazén. Zodpovíme také Vaše případné dotazy.

Těšíme se na Vaši účast.

Plavání

Od pondělí 16. října 2017 začínáme s dětmi plavat, v době od 9:30 do 11:45 hodin.

Pondělí: třída U sluníčka
Úterý: třída U motýlka
Středa: třída U koťátka
Čtvrtek: třída U berušky

Děti si přinesou v igelitové tašce plavky a větší ručník. Pokud dítě nebude plavat, rodiče
to poznamenají do sešitu v šatně. Děti, které neplavou, chodí na vycházku s dětmi z jiné třídy.

Případné změny v rozvrhu plavání budeme oznamovat na informační tabuli ve vchodech.

10. října 2017 Schůzka s rodiči ve třídě U koťátka

Zveme rodiče na třídní schůzku, která se uskuteční v úterý dne 10. října 2017 od 15:30 hodin.

Seznámíme Vás se vzdělávacím programem naší MŠ a jeho realizací během školního roku ve třídě.

Podáme informace k nabízeným konzultacím, k plavání – budete mít možnost si prohlédnout bazén. Zodpovíme také Vaše případné dotazy.

Těšíme se na Vaši účast.

9. října 2017 Schůzka s rodiči ve třídě U sluníčka

Zveme rodiče na třídní schůzku, která se uskuteční v pondělí dne 9. října 2017 od 15:30 hodin.

Seznámíme Vás se vzdělávacím programem naší MŠ a jeho realizací během školního roku ve třídě.

Podáme informace k nabízeným konzultacím, k plavání – budete mít možnost si prohlédnout bazén. Zodpovíme také Vaše případné dotazy.

Těšíme se na Vaši účast.

21. září 2017 Přednáška pro rodiče

Zveme rodiče nejen budoucích prvňáčků na přednášku Mgr. Lenky Bínové
z pedagogicko-psychologické poradny v Brně, která se uskuteční ve čtvrtek dne 21. září od 15:45 hodin ve třídě U koťátka na 2. podlaží.
(bez přítomnosti dětí)

Téma: „Rozvoj osobnosti dítěte v období předškolního věku, školní zralost – odklad školní docházky.“

Připravte si dotazy, těšíme se na Vaši účast.

1. září 2017 Informace k adaptaci dětí

Adaptace dětí, které byly přijaty do mateřské školy od 1. září 2017, probíhá vždy odpoledne v době od 14:30 do 15:30 hodin po osobní domluvě
s učitelkou ve třídě, do které bude dítě docházet.