Údolní 8, příspěvková organizace

21. září 2017 Přednáška pro rodiče

Zveme rodiče nejen budoucích prvňáčků na přednášku Mgr. Lenky Bínové
z pedagogicko-psychologické poradny v Brně, která se uskuteční ve čtvrtek dne 21. září od 15:45 hodin ve třídě U koťátka na 2. podlaží.
(bez přítomnosti dětí)

Téma: „Rozvoj osobnosti dítěte v období předškolního věku, školní zralost – odklad školní docházky.“

Připravte si dotazy, těšíme se na Vaši účast.