Údolní 8, příspěvková organizace

Platby stravného a školného

 

Platba stravného od 1. 9. 2017

Záloha na stravné: 600,- Kč

Kategorie:

Celodenní: 31,-Kč
V této ceně je započítán pitný režim, který je vyhláškou stanoven ve výši 3,- Kč za den.
Pitný režim (ovocné čaje, pitná voda…) je zajištěn po celou dobu provozu MŠ.

přesnídávka: 7,- Kč
oběd: 18,- Kč
svačina: 6,- Kč

Bez odpolední svačiny: 25,- Kč

Sedmiroční děti: 35,- Kč
V této ceně je započítán pitný režim, který je vyhláškou stanoven ve výši 3,- Kč za den.
Pitný režim (ovocné čaje, pitná voda…) je zajištěn po celou dobu provozu MŠ.

přesnídávka: 8,- Kč
oběd: 21,- Kč
svačina: 6,- Kč

Bez odpolední svačiny: 29,- Kč

 

Výše úplaty za předškolní vzdělávání od 1. 9. 2017

Měsíčně: 500,- Kč

Platby za školné za příslušný kalendářní měsíc hradí rodiče nejpozději do patnáctého dne stávajícího kalendářního měsíce a platby za stravné za příslušný kalendářní měsíc hradí rodiče nejpozději do patnáctého dne následujícího kalendářního měsíce v hotovosti u vedoucí školní jídelny (kancelář v přízemí MŠ – spodní vchod, boční vchod do školní kuchyně).