Údolní 8, příspěvková organizace

Prázdninový provoz v mateřské škole

Rada města Blanska odsouhlasila

harmonogram provozu mateřských škol v červenci a srpnu 2022.

Mateřská škola bude mít provoz:

od 1. července do 29. července

a od 29. srpna do 31. srpna 2022. 

V době od 1. srpna do 26. srpna 2022 bude MŠ uzavřena.

Mateřská škola nebude přijímat v měsících červenci a srpnu k docházce děti z jiných blanenských mateřských škol.

Výše úplaty za měsíc červenec je stanovena na částku 600,- Kč a za měsíc srpen na částku 78,- Kč.