Údolní 8, příspěvková organizace

25. dubna 2022 Den otevřených dveří

V pondělí dne 25. dubna 2022 zveme všechny zájemce v době od 10:00
do 11:30 hodin na návštěvu naší mateřské školy.

Seznámíte se s prostředím mateřské školy, s realizací školního vzdělávacího programu,
ve třídách Vám paní učitelky představí ukázky vzdělávací nabídky respektující nejen individuální potřeby dítěte, ale také rozvoj všech typů inteligence, nahlédnete do portfolia dítěte.

Budete mít možnost si vyzvednout formuláře k zápisu.  

Těšíme se na Vaši účast.