Údolní 8, příspěvková organizace

Září – říjen 2023  Depistáž školní zralosti, individuální konzultace s rodiči

Během měsíce září a října 2023 se uskuteční se souhlasem rodičů testy školní zralosti u předškoláků (5-6 letých dětí).

Individuální konzultace a seznámení s výsledky testu proběhnou po osobní domluvě rodičů s učitelkou ve třídě, do které dítě dochází.