Údolní 8, příspěvková organizace

29. srpna 2023  Informativní schůzka

Zveme všechny rodiče dětí, které zahájí předškolní vzdělávání v naší mateřské škole od 1. září 2023, na informativní schůzku.

                                                                                                 (bez přítomnosti dětí)

Těšíme se na Vás v úterý dne 29. srpna od 15:00 hodin ve třídě U sluníčka.

Seznámíme Vás s realizací školního vzdělávacího programu, představíme ukázky vzdělávací nabídky respektující rozvoj všech typů inteligence, nahlédnete do portfolia dítěte.  

Podáme Vám informace k organizaci MŠ v novém školním roce, zodpovíme případné dotazy a předáme Vám také pozvánky na adaptační návštěvy v jednotlivých třídách.