Údolní 8, příspěvková organizace

16. ledna 2019 Návštěva výstavy

Ve středu dne 16. ledna 2019 dopoledne navštíví děti ze třídy U berušky
v Muzeu Blanenska výstavu „FENOMÉN IGRÁČEK“.

Během tvořivé dílny si děti s těmito legendárními figurkami pohrají.

Vybíráme částku 40,- Kč.