Údolní 8, příspěvková organizace

17. ledna 2019 Návštěva výstavy

Ve čtvrtek dne 17. ledna 2019 dopoledne navštíví děti ze třídy U motýlka
v Muzeu Blanenska výstavu „FENOMÉN IGRÁČEK“.

Během tvořivé dílny si děti s těmito legendárními figurkami pohrají.

Vybíráme částku 40,- Kč.