Údolní 8, příspěvková organizace

19. března 2019 Schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků

V úterý dne 19. března 2019 se uskuteční schůzka s vedením a pedagogickými pracovníky Základní školy Blansko, Erbenova 13.

Seznámí Vás se vzdělávacím programem školy, provozem školní družiny a školní jídelny a také s průběhem zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání. Budete mít možnost si prohlédnout si materiály k moderním metodám počáteční výuky čtení a matematiky a také ukázky písma Comenia Script.

Těšíme se na Vás od 15:15 hodin ve třídě U sluníčka.