Údolní 8, příspěvková organizace

2. května 2019 Zápis do mateřské školy

Ve čtvrtek dne 2. května 2019 v době od 9:00 do 16:00 hodin se v naší mateřské škole podávají žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
od školního roku 2019/2020.

Informace k podávání žádostí k předškolnímu vzdělávání jsou ke stažení zde:

Zákonný zástupce dítěte u ředitelky MŠ odevzdá, popř. vypíše formulář žádosti, předloží platný občanský průkaz a rodný list dítěte. Zákonný zástupce, který není státním občanem ČR, doloží také doklad o oprávněnosti pobytu na území ČR.

Žádost k předškolnímu vzdělávání je ke stažení zde:

Zákonný zástupce dítěte obdrží, popř. již odevzdá povinnou přílohu k žádosti (potvrzení o zdravotním stavu dítěte).

Příloha k žádosti je ke stažení zde:

Zákonnému zástupci dítěte budou poskytnuty písemné informace o průběhu správního řízení.