Údolní 8, příspěvková organizace

6. června 2019 Rozloučení s budoucími prvňáčky

Ve čtvrtek dne 6. června 2019 se ve všech třídách uskuteční od 15:30 hodin ZÁVĚREČNÉ BESÍDKY, na kterých se rozloučíme s budoucími prvňáčky.

Těšíme se společně s Vámi na příjemně prožité slavnostní odpoledne.