Údolní 8, příspěvková organizace

9. října 2019 Třída plná pohody

Ve středu dne 9. října dopoledne budeme ve třídě U berušky realizovat
ve spolupráci s psychologem a psychoterapeutem pro děti Mgr. Davidem Vaňkem, Ph.D. – Primárně preventivní program na rozvoj prosociálního chování „Jak si navzájem lépe porozumíme“.