Údolní 8, příspěvková organizace

17. října 2019 Třída plná pohody

Ve čtvrtek dne 17. října dopoledne budeme ve třídě U motýlka realizovat
vve spolupráci s psychologem a psychoterapeutem pro děti Mgr. Davidem Vaňkem, Ph.D. – Primárně preventivní program na rozvoj prosociálního chování „Jak si navzájem lépe porozumíme“.