Údolní 8, příspěvková organizace

22. října 2019 Třída plná pohody

V úterý dne 22. října dopoledne budeme ve třídě U koťátka realizovat
ve spolupráci s psychologem a psychoterapeutem pro děti Mgr. Davidem Vaňkem, Ph.D. – Primárně preventivní program na rozvoj prosociálního chování „Jak si navzájem lépe porozumíme“.