Údolní 8, příspěvková organizace

7. listopadu 2019 Návštěva knihovny

Ve čtvrtek dne 7. listopadu 2019 dopoledne navštíví děti ze třídy U koťátka Městskou knihovnu v Blansku.

Literární pořad „Pohádka o svatém Martinovi“ bude věnován patronu našeho města. Dozvíme se také, proč se říká, že „Svatý Martin přijíždí na bílém koni…“

Hrou a kreativními činnostmi chceme děti motivovat k budoucímu čtenářství.