Údolní 8, příspěvková organizace

15. ledna 2020 Přednáška pro rodiče

Zveme rodiče nejen budoucích prvňáčků na přednášku Mgr. Lenky Bínové
z pedagogicko-psychologické poradny v Brně, která se uskuteční ve středu dne 15. ledna od 15:00 hodin ve třídě U sluníčka na 2. podlaží.
(bez přítomnosti dětí)

Téma: „Rozvoj osobnosti dítěte v období předškolního věku, školní
zralost – odklad školní docházky.“

Připravte si dotazy, těšíme se na Vaši účast.