Údolní 8, příspěvková organizace

15. ledna 2020 Depistáž – orientační logopedické vyšetření

Pracovnice Speciálně pedagogického centra při Základní a mateřské škole logopedické Brno, Veslařská 234 – pobočka Blansko provedou u dětí jednorázové orientační logopedické vyšetření.

Ve středu dne 15. ledna budou vyšetřeny děti, jejichž rodiče dají k této logopedické depistáži písemný souhlas.