Údolní 8, příspěvková organizace

12. února 2020 Dětská sportovní olympiáda

Ve středu dne 12. února dopoledne půjdeme s dětmi ze třídy U berušky
a U motýlka do sportovní haly na Údolní ulici, kde si vyzkoušíme
na jednotlivých stanovištích naše pohybové dovednosti.

Program: slavnostní nástup, vztyčení třídních olympijských vlajek, pohybové aktivity, slavnostní ukončení s předáváním ocenění.

Připravte dětem pohodlné sportovní oblečení.