Údolní 8, příspěvková organizace

Částečné obnovení provozu MŠ

Od pondělí 25. května 2020 do 31. srpna 2020 budou v provozu dvě třídy, každá s maximální kapacitou 26 dětí. Provozní doba MŠ je v tomto období stanovena v obou třídách od 6:00 do 16:00 hodin.

Docházka dítěte bude ředitelkou MŠ se zákonnými zástupci dětí telefonicky závazně potvrzena na základě předchozího telefonického rozhovoru o možném nástupu dítěte do MŠ nejpozději do úterý 19. května 2020.

Rozhodnutí ředitelky o částečném obnovení provozu MŠ

Čestné prohlášení

Bez odevzdání „Čestného prohlášení“ není možné dítě od 25. května 2020 do MŠ přijmout.

Formulář tiskopisu je ke stažení, popř. je možné si jej vyzvednout osobně po telefonické domluvě u vedoucí ŠJ – paní Růženy Harestové od středy 20. 5. 2020.