Údolní 8, příspěvková organizace

Prázdninový provoz v mateřské škole

Organizace provozu mateřských škol v měsících červenec a srpen 2020

Z důvodu předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění mezi dětmi (aktuálně eliminace epidemiologických rizik šíření infekce COVID -19) nebude MŠ přijímat v měsících červenci a srpnu k docházce do MŠ děti
z jiných blanenských škol.

Od 25. května do 31. srpna 2020 se částečně obnovuje provoz ve dvou třídách pro děti zaměstnaných rodičů.

O způsobu přihlašování na prázdninovou docházku budou rodiče informováni na webových stránkách začátkem měsíce června.

Výše úplaty za měsíc červenec je stanovena na částku 360,- Kč a za měsíc srpen na částku 330,- Kč.

Pokud dítě nebude docházet do MŠ ani jeden den v měsíci, úplata se promíjí.