Údolní 8, příspěvková organizace

Informace k prázdninové docházce do MŠ

Od 25. května do 31. srpna 2020 je částečně obnoven provoz ve dvou třídách pro děti zaměstnaných rodičů.

Tiskopisy k vyplnění závazné prázdninové docházky dítěte do MŠ si rodiče mohou vyzvednout a také odevzdat v kanceláři vedoucí školní jídelny

v týdnu od pondělí 8. června do pátku 12. června 2020.

Výše úplaty za měsíc červenec je stanovena na částku 360,- Kč a za měsíc srpen na částku 330,- Kč.

Pokud dítě nebude docházet do MŠ ani jeden den v měsíci, úplata se promíjí.