Údolní 8, příspěvková organizace

Informace k zahájení nového školního roku od 1. září 2020

Zaměstnanci, děti a jejich zákonní zástupci jsou povinni se řídit aktuálními obecně platnými opatřeními, která jsou aplikována v případě infekční nákazy a zároveň se musí řídit aktuálně platnými doporučeními orgánu veřejného zdraví pro zabezpečení prevence proti nákaze koronavirem
Sars-CoV-2.

Organizace provozu mateřské školy se od 1. září 2020 řídí Manuálem MŠMT, který obsahuje informace, doporučení a povinnosti dané platnými právními předpisy.

Společně s Vámi chceme udělat vše pro to, aby epidemiologická situace ovlivňovala vzdělávání dětí v naší mateřské škole co nejméně.

V souladu s vývojem situace Vás budou průběžně informovat paní učitelky.

Aktuální informace najdete na nástěnkách ve vchodech a šatnách dětí
a také na webových stránkách MŠ.

Vzhledem k tomu, že v kolektivu předškolních dětí dochází každoročně
na podzim a v zimě ke zvýšené frekvenci respiračních nákaz, budeme nadále provádět přísnější ranní filtr při přijímání dětí – měření teploty bezdotykovým teploměrem. Učitelka je oprávněna ráno nepřevzít dítě
se zvýšenou teplotou (naměřená hodnota nad 37°C). Zvýšenou míru pozornosti budeme věnovat příznakům respiračního onemocnění (kašel, dušnost a rýma).

U dětí, které trpí alergií, rodiče doloží písemné potvrzení od lékaře, že je dítě léčeno alergologem a v období, které lékař specifikuje ve zprávě, je projev rýmy a kašle alergického původu.

Při zjištění, že dítě vykazuje během pobytu v mateřské škole známky onemocnění, postupujeme v souladu se Školním řádem MŠ. Kontaktujeme rodiče, aby si dítě co nejdříve vyzvedli. Posouzení zdravotního stavu je pak plně v kompetenci ošetřujícího lékaře, který následně rozhodne o postupu léčby dítěte.

Vážení rodiče, děkujeme za Vaši vstřícnost a spolupráci.