Údolní 8, příspěvková organizace

INFORMACE PRO RODIČE

Stanovení výše úplaty za měsíc březen

z důvodu přerušení provozu MŠ od 1. března bude výše úplaty za tento měsíc stanovena
v souladu s Vnitřním předpisem o úplatě za předškolní vzdělávání.

Vyzvednutí oblečení a věcí dětí

je možné v pondělí 1. března a v úterý 2. března v době od 7:00 hodin do 15:00 hodin, popř. v dalších dnech po telefonické domluvě.

Vážení rodiče, děkujeme za pochopení.

Sledujte prosím webové stránky naší mateřské školy.

S přáním pevného zdraví nám všem
Mgr. Miloslava Charvátová
ředitelka MŠ