Údolní 8, příspěvková organizace

INFORMACE K DISTANČNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

Od pondělí 1. března 2021 má mateřská škola povinnost poskytovat dětem
v povinném předškolním vzdělávání výuku distančním způsobem a děti mají povinnost se výuky účastnit.

Paní učitelky z jednotlivých tříd budou telefonicky kontaktovat zákonné zástupce těchto dětí a podají bližší informace.