Údolní 8, příspěvková organizace

Prázdninový provoz v mateřské škole

Rada města Blanska odsouhlasila harmonogram provozu mateřských škol v červenci a srpnu 2021.

Mateřská škola bude mít provoz:

od 1. července do 23. července

a od 23. srpna do 31. srpna 2021. 

V době od 26. července do 20. srpna 2021 bude MŠ uzavřena.

Mateřská škola nebude přijímat v měsících červenci a srpnu k docházce děti z jiných blanenských mateřských škol.

Výše úplaty za měsíc červenec je stanovena na částku 420,- Kč a za měsíc srpen na částku 180,- Kč.