Údolní 8, příspěvková organizace

Zápis do mateřské školy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo s ohledem na aktuální vývoj pandemie metodické doporučení pro konání zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022.

Zápis k předškolnímu vzdělávání se uskuteční ve dnech od 3. května
do 14. května 2021.

Bližší informace k organizaci zápisu a formuláře k podávání žádosti
k předškolnímu vzdělávání budou ke stažení na webových stránkách MŠ nejpozději do 6. dubna 2021.

Školský obvod spádové školy Mateřská škola Blansko, Údolní 8:
ulice 9. května, Čapkova, Edvarda Beneše, Gellhornova, Hálkova, Husova, Jasanová, Na Pískách, Nad Čertovkou, Nádraží, Nádražní, Na Vyhlídce, Nerudova, Pod Javory, Suchá, Sušilova, Údolní, části města Klepačov, Lažánky, Skalní mlýn.