Údolní 8, příspěvková organizace

Informace MŠMT – Režim návratu ze zahraničí

Mateřská škola nesmí umožnit osobní přítomnost dětí, které se vrátily ze země s velmi vysokým rizikem nákazy, po dobu 7 dnů, resp. 10 dnů, jde-li
o návrat ze zemí s extrémním rizikem nákazy.

Děti ve věku do 6 let nejsou povinny se prokázat negativním testem, ale jsou automaticky povinny zůstat v samoizolaci po určenou dobu.

Na děti, které již dovršily 6 let věku, se vztahují Pravidla pro návrat, která jsou upravena formou průběžně aktualizovaných Ochranných opatření Ministerstva zdravotnictví ČR.