Údolní 8, příspěvková organizace

ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY

Pro případ nedostačujícího personálního zajištění mateřské školy z důvodu ošetřování člena rodiny nebo pracovních neschopností zaměstnanců MŠ

hledáme zájemce o práci na DPP – učitelky MŠ (nutná kvalifikace dle zákona o pedagogických pracovnících), kuchařky a uklízečky.

V případě zájmu kontaktujte ředitelku MŠ přes e-mail: ms_udolni@blansko.cz nebo na tel. čísle 516 414 703.