Údolní 8, příspěvková organizace

Úvodní stránka

Naše mateřská škola byla otevřena v dubnu roku 1979 jako čtyřtřídní mateřská škola
s vlastní školní kuchyní. Od 1. ledna 2003 je mateřská škola samostatnou příspěvkovou organizací.

Mateřská škola se nachází v klidném prostředí na okraji města Blanska poblíž velkého sídliště Písečná a starší bytové zástavby. Bezprostřední blízkosti lesa v oblasti zvané Čertovka využíváme s dětmi k celoročním vycházkám.

(13) kopie

Jedná se o dvoupodlažní budovu se dvěma samostatnými vchody. Na každém podlaží jsou umístěny dvě prostorné, slunné třídy s hernami, šatnami a dalším příslušenstvím.
Výjimečností ve vybavení mateřské školy je bazén v suterénu budovy, který slouží během školního roku k plavecké průpravě dětí.

Ve spolupráci se zřizovatelem byla v roce 2008 realizována rozsáhlá rekonstrukce školní zahrady, která byla spolufinancována Evropskou unií z ROP Jihovýchod. Prostornou školní zahradu s členitým terénem a novými herními prvky (pískoviště, přírodní dětský amfiteátr, dopravní minihřiště, vodní a pískové stoly, trampolínu, lezecké stěny, houpačky, skluzavky, lezecké sestavy hrad a loď s pryžovou dopadovou plochou) využíváme s dětmi během celého roku.

(14) kopie

Děti jsou do věkově smíšených tříd zařazovány s ohledem na přátelské a sourozenecké vztahy. Třídy jsou označeny obrázkovými symboly: U koťátka, U sluníčka, U berušky a
U motýlka.

Mateřská škola je od roku 2002 zařazena v celonárodní síti mateřských škol podporujících zdraví. Garantem tohoto projektu je Státní zdravotní ústav v Praze.

(9) kopie

Společně s rodinou se snažíme vytvářet podmínky pro zdravé, radostné a smysluplné dětství tak, aby byly co nejvíce naplňovány individuální možnosti každého dítěte pro jeho osobnostní rozvoj.

Naším záměrem je, aby se mateřská škola stala místem příjemných zážitků, nových poznatků, her a kamarádství. Mateřskou školou, do které se děti těší, osvojí si zdravé životní návyky a naučí se v ní základům všeho, co budou potřebovat pro život
v demokratické společnosti.