Údolní 8, příspěvková organizace

Desatero před nástupem do MŠ

1. Mluvte s dítětem o tom, co se ve školce dělá a jaké to tam je. Můžete si k tomu vzít obrázkovou knížku nebo si povídejte s dítětem, které do školky už chodí a chodí do ní rádo. Vyhněte se negativním popisům, např. „Tam tě naučí poslouchat.“…

2. Zvykejte dítě na odloučení. Při odchodu např. do kina láskyplně a s jistotou řekněte, že odcházíte, ale ujistěte dítě, že se vrátíte. Dítě potřebuje pocit, že se na Vás může spolehnout. Chybou je, vyplížit se tajně z domu. Dítě se cítí zrazené a strach
z odloučení se jen prohlubuje.

3. Veďte dítě k samostatnosti, zvláště v hygieně, oblékání a jídle. Nebude zažívat špatné pocity spojené s tím, že bude jediné, které si neumí obléknout kalhoty nebo dojít na záchod.

4. Dejte dítěti najevo, že rozumíte jeho případným obavám z nástupu do školky, ale ujistěte ho, že mu věříte a že to určitě zvládne. Zvýšíte tak sebedůvěru dítěte. Pokud má dítě chodit do školky rádo, musí k ní mít kladný vztah. Z tohoto důvodu nikdy školkou dítěti nevyhrožujte (dítě nemůže mít rádo něco, co mu předkládáte jako trest) – vyhněte se výhružkám typ: „Když budeš zlobit, nechám tě ve školce i odpoledne“.

5. Rozloučení by se nemělo příliš protahovat. Pokud bude dítě plakat, buďte přívětiví, ale rozhodní. Ovšem neodcházejte ani narychlo nebo tajně, ani ve vzteku
po hádce s dítětem.

6. Dejte dítěti s sebou něco důvěrného (plyšovou hračku). – nyní není možné
z hygienických důvodů

7. Plňte své sliby! Když řeknete, že přijdete po obědě, měli byste po obědě přijít.

8. Zbavit dítě jeho úzkosti znamená zbavit se současně své úzkosti. Udělejte
si jasno v tom, jak prožíváte nastávající situaci vy. Děti dokážou velmi citlivě poznat projevy strachu u rodičů. Pokud máte strach z odloučení od dítěte a nejste skutečně přesvědčení
o tom, že dítě do školky dát chcete, pak byste měli přehodnotit nástup dítěte do školky. Případně se dohodněte, že dítě do školky bude vodit ten, který s tím má menší problém.

9. Za pobyt v mateřské škole neslibujte dítěti odměny předem. Dítě prožívá stres nejen z toho, že je ve školce bez rodičů a zvyká si na nové prostředí. Přidá se strach
z toho, že selže a odměnu pak nedostane. Samozřejmě – pokud den ve školce proběhne
v pohodě – chvalte dítě a jděte to oslavit třeba do cukrárny nebo kupte nějakou drobnost. Materiální odměny by se ale neměly stát pravidlem, dítě by pak hračku nebo jinou odměnu vyžadovalo každý den.

10. Promluvte si v mateřské škole o možnosti postupné adaptace dítěte.