Údolní 8, příspěvková organizace

Desatero před nástupem do MŠ

 1. Mluvte s dítětem o tom, co se ve školce dělá a jaké to tam je. Můžete si
  k tomu vzít obrázkovou knížku nebo si povídejte s dítětem, které do školky
  už chodí a chodí do ní rádo. Vyhněte se negativním popisům, např. „Tam
  tě naučí poslouchat.“…
 2. Zvykejte dítě na odloučení. Při odchodu např. do kina láskyplně
  a s jistotou řekněte, že odcházíte, ale ujistěte dítě, že se vrátíte. Dítě
  potřebuje pocit, že se na Vás může spolehnout. Chybou je, vyplížit se tajně
  z domu. Dítě se cítí zrazené a strach z odloučení se jen prohlubuje.
 3. Veďte dítě k samostatnosti, zvláště v hygieně, oblékání a jídle. Nebude
  zažívat špatné pocity spojené s tím, že bude jediné, které si neumí
  obléknout kalhoty nebo dojít na záchod.
 4. Dejte dítěti najevo, že rozumíte jeho případným obavám z nástupu
  do školky, ale ujistěte ho, že mu věříte a že to určitě zvládne. Zvýšíte tak
  sebedůvěru dítěte. Pokud má dítě chodit do školky rádo, musí k ní mít
  kladný vztah. Z tohoto důvodu nikdy školkou dítěti nevyhrožujte (dítě
  nemůže mít rádo něco, co mu předkládáte jako trest) – vyhněte se
  výhružkám typ: „Když budeš zlobit, nechám tě ve školce i odpoledne“.
 5. Rozloučení by se nemělo příliš protahovat. Pokud bude dítě plakat,
  buďte
  přívětiví, ale rozhodní. Ovšem neodcházejte ani narychlo nebo tajně, ani
  ve vzteku po hádce s dítětem.
 6. Plňte své sliby! Když řeknete, že přijdete po obědě, měli byste po obědě
  přijít.
 7. Zbavit dítě jeho úzkosti znamená zbavit se současně své úzkosti. Udělejte
  si jasno v tom, jak prožíváte nastávající situaci vy. Děti dokážou velmi
  citlivě poznat projevy strachu u rodičů. Pokud máte strach z odloučení
  od dítěte a nejste skutečně přesvědčení o tom, že dítě do školky dát chcete,
  pak byste měli přehodnotit nástup dítěte do školky. Případně se
  dohodněte, že dítě do školky bude vodit ten, který s tím má menší
  problém.
 8. Za pobyt v mateřské škole neslibujte dítěti odměny předem. Dítě prožívá
  stres nejen z toho, že je ve školce bez rodičů a zvyká si na nové prostředí.
  Přidá se strach z toho, že selže a odměnu pak nedostane. Samozřejmě –
  pokud den ve školce proběhne v pohodě – chvalte dítě a jděte to oslavit
  třeba do cukrárny nebo kupte nějakou drobnost. Materiální odměny by se
  ale neměly stát pravidlem, dítě by pak hračku nebo jinou odměnu
  vyžadovalo každý den.
 9. Promluvte si v mateřské škole o možnosti postupné adaptace dítěte.
 10. Obracejte se s důvěrou na paní učitelku, využívejte individuálních
  konzulzací k informacím o rozvoji a vzdělávacích pokrocích dítěte.