Údolní 8, příspěvková organizace

Zaměstnanci mateřské školy

Ředitelka MŠ:
Mgr. Miloslava Charvátová

Zástupkyně ředitelky MŠ:
Mgr. Lenka Kocourková

Učitelky:
Bc. Edita Dvořáková
Hana Ištvánková
Martina Matalová
Eva Novotná Kinclová
Natálie Petýrková
Bc. Zuzana Plchová
Martina Svobodová
Mgr. Bc. Irena Vichtová

Vedoucí školní jídelny:
Růžena Harestová

Kuchařky:
Petra Nevřivová (hlavní kuchařka)
Radomíra Chlupová

Provozní zaměstnanci:
Ing. Radek Měšťan
Eva Bachratá
Lenka Dvořáčková
Roman Meluzín