Údolní 8, příspěvková organizace

Zaměstnanci mateřské školy

Ředitelka MŠ:
Mgr. Miloslava Charvátová

Zástupkyně ředitelky MŠ:
Mgr. Lenka Kocourková

Učitelky:

třída U berušky:
Mgr. Bc. Hana Jančová
Eva Novotná Kinclová

třída U motýlka:
Bc. Edita Dvořáková
Mgr. Zuzana Plchová

třída U sluníčka:
Mgr. Miloslava Charvátová
Martina Svobodová
Hana Ištvánková

třída U koťátka:
Mgr. Lenka Kocourková
Martina Matalová
Lucie Svobodová, DiS.

Vedoucí školní jídelny:
Růžena Harestová

Kuchařky:
Petra Nevřivová (hlavní kuchařka)
Radomíra Chlupová

Provozní zaměstnanci:
Lenka Dvořáčková
Ing. Radek Měšťan
Roman Meluzín