Údolní 8, příspěvková organizace

Organizace dne

6,00 hod – v tuto dobu se mateřská škola otevírá a děti se scházejí ve třídě na 2. podlaží (zde jsou do 7,00 hod všechny děti spojeny), v průběhu celého dne je ve třídách realizován pitný režim

7,00 hod – děti se rozcházejí do svých tříd, během celého dopoledne probíhají volné hry i řízené činnosti, jejichž náplň a organizace je dána školním i třídním vzdělávacím programem

8,00 hod – do této doby se děti scházejí ve třídách, rodiče sdělují, pokud bude dítě z MŠ odcházet po obědě
začátek povinného předškolního vzdělávání v rozsahu 4 nepřetržitých hodin (ve dnech kdy je dána povinnost předškolního vzdělávání)

8,15 hod – dětem se nabízí svačina – děti mohou svačit podle toho, jak mají hlad,
nebo jak jim hra dovolí – až do 8,45 hod

9,20 hod – dětem se podává ovoce, hygiena, převlékají se na pobyt venku

9,45 hod – nejpozději v tuto dobu odcházíme na pobyt venku

11,45 hod – až v tuto dobu, pokud je vhodné počasí, se děti vrací do mateřské školy, převlékání, hygiena, příprava na oběd

12,00 hod – podává se oběd

12,30 hod – v tuto dobu se rozcházejí všechny děti, které odcházejí domů po obědě, odpolední odpočinek

13,15 hod – od této chvíle mohou děti, které neusnuly a jsou již odpočaté, vstávat a tiše
si hrát, pokud neruší spící kamarády

14,00 hod – děti postupně vstávají, svačí, probíhají volné hry a činnosti dětí

Od 15,00 hod do 15,30 hod jsou děti spojeny v jedné třídě na podlaží

Od 15,30 hod jsou všechny děti spojeny ve třídě na 1. podlaží, odpoledne pobýváme
při vhodném počasí na školní zahradě

16,30 hod – v tuto dobu končí provoz mateřské školy

Plavání jednotlivých tříd probíhá každý den v týdnu podle rozpisu v době
od 9,30 do 11,45 hodin.