Údolní 8, příspěvková organizace

Organizace dne

6:00  hod v tuto dobu se mateřská škola otevírá a děti se scházejí ve třídě na 2. podlaží (zde jsou do 7:00 hod všechny děti spojeny)
v průběhu celého dne je ve třídách realizován pitný režim

 7:00 hod děti se rozcházejí do svých tříd
během celého dopoledne probíhají volné hry i řízené činnosti, jejichž náplň a organizace je dána školním i třídním vzdělávacím programem

 8:00 hoddo této doby se děti scházejí ve třídách, rodiče sdělují, pokud bude dítě z MŠ odcházet po obědě
začátek povinného předškolního vzdělávání v rozsahu 4 nepřetržitých hodin (ve dnech, kdy je dána povinnost předškolního vzdělávání)

 8:15 hod – dětem se nabízí svačina – děti mohou svačit podle toho, jak mají hlad nebo jak jim hra dovolí – až do 8:45 hod

 9:20 hod – dětem se podává ovoce, hygiena, převlékají se na pobyt venku

 9:45 hod  – nejpozději v tuto dobu odcházíme na pobyt venku

11:45 hod – až v tuto dobu, pokud je vhodné počasí, se děti vrací do mateřské školy, převlékání, hygiena, příprava na oběd

12:00 hod – podává se oběd

12:30 hod – v tuto dobu se rozcházejí všechny děti, které odcházejí domů po obědě odpolední odpočinek

13:15 hod – od této chvíle mohou děti, které neusnuly a jsou již odpočaté, vstávat a tiše si hrát, pokud neruší spící kamarády

14:00 hod – děti postupně vstávají, svačí, probíhají volné hry a činnosti dětí 
od 15:00 hod do 15:30 hod jsou děti spojeny v jedné třídě na podlaží
od 15:30 hod jsou všechny děti spojeny ve třídě na 1. podlaží

16:30 hodv tuto dobu končí provoz mateřské školy