Údolní 8, příspěvková organizace

Aktuality

6. června 2023  Výlet do Kateřinské jeskyně

V úterý dne 6. června pojedeme s dětmi dopoledne na výlet do Kateřinské jeskyně v Moravském krasu.

Děti přiveďte do mateřské školy nejpozději do 8:00 hodin.

Vybíráme 120,- Kč

5. června 2023  Fotografování

V pondělí dne 5. června dopoledne se budeme s dětmi fotografovat.

Skupinová fotografie tříd.

Bližší informace najdete na nástěnce v šatnách dětí.

Vybíráme 50,- Kč.

1. června 2023  Oslava Dne dětí

Ve čtvrtek dne 1. června dopoledne s dětmi navštívíme SENIOR centrum v Blansku.

Těšíme se na zábavné dopoledne, jsme pozváni na oslavu „Dne dětí“.

INFORMACE k prázdninovému provozu MŠ

přijímání žádostí na náhradní prázdninový pobyt

Rada města Blanska odsouhlasila

harmonogram provozu mateřských škol v červenci a srpnu 2023

V týdnu od 29. května do 2. června 2023 v době od 8:00 do 16:00 hodin
si může zákonný zástupce dítěte v kanceláři ředitelky MŠ osobně podat žádost na náhradní prázdninový pobyt od 14. srpna do 25. srpna 2023.

Po osobním převzetí žádosti s povinnými přílohami bude zákonný zástupce dítěte informován o přiděleném registračním čísle uchazeče (dítěte) a budou mu také v písemné podobě předány informace o průběhu správního řízení.

INFORMACE K PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ NA NÁHRADNÍ PRÁZDNINOVÝ POBYT

ŽÁDOST K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ NA NÁHRADNÍ PRÁZDNINOVÝ POBYT

11. května 2023  Besídka nejen pro maminky

U příležitosti Svátku maminek a Dne rodin Vás srdečně zveme ve čtvrtek dne 11. května na besídku.

Těšíme se na Vás s dětmi ve třídě U berušky a U motýlka: zahájení v 15:00 hodin

a ve třídě U koťátka a U sluníčka: zahájení v 15:30 hodin.

5. května 2023  Návštěva „Oblázku“

V pátek dne 5. května 2023 dopoledne navštíví děti ze třídy U sluníčka „Oblázek“ – Dům dětí a mládeže v Blansku.

V tvořivé dílně se pod vedením lektorky paní Anny Trojákové seznámíme s glazováním, jak se vypálená keramika barevně zdobí. Budeme mít příležitost si při kreativní činnosti nejen procvičit jemnou motoriku, ale také rozvinout svoji fantazii, soustředěnost a zručnost.

Vybíráme 50,- Kč.

5. května 2023  Návštěva „Oblázku“

V pátek dne 5. května 2023 dopoledne navštíví děti ze třídy U koťátka „Oblázek“ –  Dům dětí a mládeže v Blansku.

V tvořivé dílně se pod vedením lektorky paní Anny Trojákové seznámíme s glazováním, jak se vypálená keramika barevně zdobí. Budeme mít příležitost si při kreativní činnosti nejen procvičit jemnou motoriku, ale také rozvinout svoji fantazii, soustředěnost
a zručnost.

Vybíráme 50,- Kč.

4. května 2023   Zápis do mateřské školy

Ve čtvrtek dne 4. května 2023 v době od 9:00 do 16:00 hodin se v kanceláři na 1. podlaží (horní vchod do budovy MŠ) podávají žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2023/2024.

Zákonný zástupce k ověření údajů uvedených v žádosti předkládá občanský průkaz a rodný list uchazeče (dítěte).

Zákonný zástupce dítěte, které není státním občanem ČR, doloží rodný list dítěte, doklad o povolení pobytu na území ČR, potvrzení o místě pobytu
a kartičku zdravotní pojišťovny dítěte.

Zákonný zástupce dítěte z Ukrajiny má povinnost v případě předložení dokladu s propadlou dočasnou ochranou přiložit rovněž vytištěné potvrzení z emailu, kterým prokáže, že požádal o prodloužení dočasné ochrany. 

INFORMACE K PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

SMĚRNICE K PŘIJÍMÁNÍ ŽÁDOSTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

ŽÁDOST K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

POVINNÁ PŘÍLOHA K ŽÁDOSTI – POTVRZENÍ OD LÉKAŘE

Tiskopisy žádosti a povinné přílohy k žádosti (potvrzení od lékaře) je možné si osobně vyzvednout v kanceláři vedoucí školní jídelny od pondělí 17. dubna 2023 v době od 7:00 do 14:00 hodin (boční vchod do budovy MŠ).

28. dubna 2023  Návštěva „Oblázku“

V pátek dne 28. dubna 2023 dopoledne navštíví děti ze třídy U berušky „Oblázek“ – Dům dětí a mládeže v Blansku.

V tvořivé dílně se pod vedením lektorky paní Anny Trojákové seznámíme s glazováním, jak se vypálená keramika barevně zdobí. Budeme mít příležitost si při kreativní činnosti nejen procvičit jemnou motoriku, ale také rozvinout svoji fantazii, soustředěnost
a zručnost.

Vybíráme 50,- Kč.

26. dubna 2023  Návštěva „Oblázku“

Ve středu dne 26. dubna 2023 dopoledne navštíví děti ze třídy U motýlka „Oblázek“ -Dům dětí a mládeže v Blansku.

V tvořivé dílně se pod vedením lektorky paní Anny Trojákové seznámíme s glazováním, jak se vypálená keramika barevně zdobí. Budeme mít příležitost si při kreativní činnosti nejen procvičit jemnou motoriku, ale také rozvinout svoji fantazii, soustředěnost
a zručnost.

Vybíráme 50,- Kč.

21. dubna 2023  Návštěva „Oblázku“

V pátek dne 21. dubna 2023 dopoledne navštíví děti ze třídy U koťátka „Oblázek“ – Dům dětí a mládeže v Blansku.

V tvořivé dílně se pod vedením lektorky paní Anny Trojákové seznámíme, jak pracovat  s keramickou hlínou. Budeme mít příležitost si při kreativní činnosti nejen procvičit jemnou motoriku, ale také rozvinout svoji fantazii, soustředěnost a zručnost.

Vybíráme 50,- Kč.

20. dubna 2023  Návštěva „Oblázku“

Ve čtvrtek dne 20. dubna 2023 dopoledne navštíví děti ze třídy U sluníčka „Oblázek“ -Dům dětí a mládeže v Blansku.

V tvořivé dílně se pod vedením lektorky paní Anny Trojákové seznámíme, jak pracovat  s keramickou hlínou. Budeme mít příležitost si při kreativní činnosti nejen procvičit jemnou motoriku, ale také rozvinout svoji fantazii, soustředěnost a zručnost.

Vybíráme 50,- Kč.

17. dubna 2023  Den otevřených dveří

V pondělí dne 17. dubna 2023 zveme všechny zájemce v době od 10:00
do 11:30 hodin na návštěvu naší mateřské školy.

Seznámíte se s prostředím mateřské školy, s realizací školního vzdělávacího programu, ve třídách Vám paní učitelky představí ukázky vzdělávací nabídky respektující nejen individuální potřeby dítěte, ale také rozvoj všech typů inteligence, nahlédnete do portfolia dítěte.

Budete mít možnost si vyzvednout formuláře k zápisu.

Těšíme se na Vaši účast.

14. dubna 2023  Návštěva „Oblázku“

V pátek dne 14. dubna 2023 dopoledne navštíví děti ze třídy U berušky „Oblázek“ – Dům dětí a mládeže v Blansku.

V tvořivé dílně se pod vedením lektorky paní Anny Trojákové seznámíme, jak pracovat  s keramickou hlínou. Budeme mít příležitost si při kreativní činnosti nejen procvičit jemnou motoriku, ale také rozvinout svoji fantazii, soustředěnost a zručnost.

Vybíráme 50,- Kč.

13. dubna 2023  Návštěva „Oblázku“

Ve čtvrtek dne 13. dubna 2023 dopoledne navštíví děti ze třídy U motýlka „Oblázek“ -Dům dětí a mládeže v Blansku.

V tvořivé dílně se pod vedením lektorky paní Anny Trojákové seznámíme, jak pracovat  s keramickou hlínou. Budeme mít příležitost si při kreativní činnosti nejen procvičit jemnou motoriku, ale také rozvinout svoji fantazii, soustředěnost a zručnost.

Vybíráme 50,- Kč.

11. dubna 2023  Divadelní představení

V úterý dne 11. dubna 2023 půjdeme s dětmi dopoledne do kina na divadelní muzikálové představení „POZPÍVEJME SI, DĚTI…“

Divadelní muzikálové představení Hudebního divadla dětem Michaely Novozámské z Hradce Králové je na motivy pohádek Josefa Čapka „O pejskovi a kočičce“

Vybíráme 80,- Kč na vstupné.

29. března 2023  Velikonoční tvoření

Srdečně Vás zveme ve středu dne 29. března 2023 na Velikonoční tvoření. V době od 14:30 do 16:00 hodin si můžete ve třídách společně s dětmi vytvořit jarní dekoraci.  

Těšíme se, že společně s Vámi a dětmi prožijeme příjemné odpoledne.

Zápis do mateřské školy

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2023/2024 se uskuteční formou osobního podání žádostí ve čtvrtek dne 4. května 2023 v době
od 9:00 do 16:00 hodin.

Speciální zápis dětí cizinců k předškolnímu vzdělávání nebude organizován.

Školský obvod spádové školy Mateřská škola Blansko, Údolní 8:
ulice 9. května, Čapkova, Edvarda Beneše, Gellhornova, Hálkova, Husova, Jasanová, Na Pískách, Nad Čertovkou, Nádraží, Nádražní, Na Vyhlídce, Nerudova, Pod Javory, Suchá, Sušilova, Údolní, části města Klepačov, Lažánky, Skalní mlýn.

Bližší informace k organizaci zápisu pro školní rok 2023/2024 a formuláře „Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání“ včetně přílohy k žádosti (potvrzení od lékaře) budou ke stažení na webových stránkách MŠ ve druhé polovině měsíce dubna.

3. března 2023 Návštěva galerie

V pátek dne 3. března 2023 dopoledne navštíví děti ze třídy U berušky Galerii města Blanska.

S autorkou výstavy a umělkyní paní Evou Juračkovou se při zážitkových výtvarných činnostech přeneseme do rostlinného světa a společně „Otevřeme jaru vrátka“.

Vybíráme 50,- Kč.

2. března 2023 Návštěva galerie

Ve čtvrtek dne 2. března 2023 dopoledne navštíví děti ze třídy U sluníčka Galerii města Blanska.

S autorkou výstavy a umělkyní paní Evou Juračkovou se při zážitkových výtvarných činnostech přeneseme do rostlinného světa a společně „Otevřeme jaru vrátka“.

Vybíráme 50,- Kč.

1. března 2023 Návštěva galerie

Ve středu dne 1. března 2023 dopoledne navštíví děti ze třídy U motýlka Galerii města Blanska.

S autorkou výstavy a umělkyní paní Evou Juračkovou se při zážitkových výtvarných činnostech přeneseme do rostlinného světa a společně „Otevřeme jaru vrátka“.

Vybíráme 50,- Kč.

28. února 2023 Návštěva galerie

V úterý dne 28. února 2023 dopoledne navštíví děti ze třídy U koťátka Galerii města Blanska.

S autorkou výstavy a umělkyní paní Evou Juračkovou se při zážitkových výtvarných činnostech přeneseme do rostlinného světa a společně „Otevřeme jaru vrátka“.

Vybíráme 50,- Kč.

23. února 2023 Zimní sportovní olympiáda

Ve čtvrtek dne 23. února dopoledne půjdeme s dětmi ze třídy U koťátka
a U sluníčka do sportovní haly na Údolní ulici, kde si vyzkoušíme na jednotlivých stanovištích naše pohybové dovednosti.

Program: slavnostní nástup, vztyčení třídních olympijských vlajek, pohybové aktivity, slavnostní ukončení s předáváním ocenění.

Připravte dětem pohodlné sportovní oblečení.

23. února 2023 Návštěva knihovny

Ve čtvrtek dne 23. února 2023 dopoledne navštíví děti ze třídy U berušky Městskou knihovnu v Blansku.

Literární pořad bude věnován přátelské komunikaci. V příběhu z knihy norské spisovatelky Kari Staiové „JONÁŠ A NENÁŠ“ se dozvíme, že i když jeden říká na všechno „jo“ a druhý říká na všechno „ne“, mohou být přesto nejlepší kamarádi.

Hrou a kreativními činnostmi chceme děti motivovat k budoucímu čtenářství.

22. února 2023 Zimní sportovní olympiáda

Ve středu dne 22. února dopoledne půjdeme s dětmi ze třídy U berušky
a U motýlka do sportovní haly na Údolní ulici, kde si vyzkoušíme na jednotlivých stanovištích naše pohybové dovednosti.

Program: slavnostní nástup, vztyčení třídních olympijských vlajek, pohybové aktivity, slavnostní ukončení s předáváním ocenění.

Připravte dětem pohodlné sportovní oblečení.

17. února 2023 Návštěva knihovny

V pátek dne 17. února 2023 dopoledne navštíví děti ze třídy U motýlka Městskou knihovnu v Blansku.

Literární pořad bude věnován přátelské komunikaci. V příběhu z knihy norské spisovatelky Kari Staiové „JONÁŠ A NENÁŠ“ se dozvíme, že i když jeden říká na všechno „jo“ a druhý říká na všechno „ne“, mohou být přesto nejlepší kamarádi.

Hrou a kreativními činnostmi chceme děti motivovat k budoucímu čtenářství.

10. února 2023 Návštěva knihovny

V pátek dne 10. února 2023 dopoledne navštíví děti ze třídy U koťátka Městskou knihovnu v Blansku.

Literární pořad bude věnován přátelské komunikaci. V příběhu z knihy norské spisovatelky Kari Staiové „JONÁŠ A NENÁŠ“ se dozvíme, že i když jeden říká na všechno „jo“ a druhý říká na všechno „ne“, mohou být přesto nejlepší kamarádi.

Hrou a kreativními činnostmi chceme děti motivovat k budoucímu čtenářství.

9. února 2023  Návštěva knihovny

Ve čtvrtek dne 9. února 2023 dopoledne navštíví děti ze třídy U sluníčka Městskou knihovnu v Blansku.

Literární pořad bude věnován přátelské komunikaci. V příběhu z knihy norské spisovatelky Kari Staiové „JONÁŠ A NENÁŠ“ se dozvíme, že i když jeden říká na všechno „jo“ a druhý říká na všechno „ne“, mohou být přesto nejlepší kamarádi.

Hrou a kreativními činnostmi chceme děti motivovat k budoucímu čtenářství.

Třída plná pohody

ve třídách realizujeme ve spolupráci s psychologem a psychoterapeutem Mgr. Davidem Vaňkem, Ph.D.

preventivní program na rozvoj prosociálního chování „Jak si navzájem lépe porozumíme“

9. ledna 2023  Návštěva knihovny

V pondělí dne 9. ledna 2023 dopoledne navštíví děti ze třídy U motýlka Městskou knihovnu v Blansku.

V literárním pořadu „Děťátko se narodilo“ zavzpomínáme společně na Vánoce,
na dárečky a na stromeček. Budeme si povídat o svátku Tří králů, kterým Vánoce vrcholí
a končí.

Kdo vlastně byli tito králové? Kam šli a proč? A jak slavíme tento svátek dnes?

Na všechny otázky najdeme společně odpověď.

6. ledna 2023  Návštěva knihovny

V pátek dne 6. ledna 2023 dopoledne navštíví děti ze třídy U berušky Městskou knihovnu v Blansku.

V literárním pořadu „Děťátko se narodilo“ zavzpomínáme společně na Vánoce,
na dárečky a na stromeček. Budeme si povídat o svátku Tří králů, kterým Vánoce vrcholí 
a končí.

Kdo vlastně byli tito králové? Kam šli a proč? A jak slavíme tento svátek dnes?

Na všechny otázky najdeme společně odpověď.

4. ledna 2023  Návštěva knihovny

Ve středu dne 4. ledna 2023 dopoledne navštíví děti ze třídy U koťátka Městskou knihovnu v Blansku.

V literárním pořadu „Děťátko se narodilo“ zavzpomínáme společně na Vánoce, 
na dárečky a na stromeček. Budeme si povídat o svátku Tří králů, kterým Vánoce vrcholí
a končí.

Kdo vlastně byli tito králové? Kam šli a proč? A jak slavíme tento svátek dnes?

Na všechny otázky najdeme společně odpověď.

3. ledna 2023  Návštěva knihovny

V úterý dne 3. ledna 2023 dopoledne navštíví děti ze třídy U sluníčka Městskou knihovnu v Blansku.

V literárním pořadu „Děťátko se narodilo“ zavzpomínáme společně na Vánoce,
na dárečky a na stromeček. Budeme si povídat o svátku Tří králů, kterým Vánoce vrcholí
a končí.

Kdo vlastně byli tito králové? Kam šli a proč? A jak slavíme tento svátek dnes?

Na všechny otázky najdeme společně odpověď.

Uzavření provozu mateřské školy

Mateřská škola bude během vánočních svátků uzavřena.

Ve čtvrtek dne 22. prosince 2022 půjdou děti do mateřské školy v tomto roce naposledy.

Provoz zahájíme v pondělí dne 2. ledna 2023.

13. prosince 2022 Předvánoční tvoření

V úterý dne 13. prosince 2022 si mohou rodiče a prarodiče v době od 14:30
do 16:30 hodin ve třídách společně s dětmi vytvořit vánoční dekoraci.

Těšíme se společně s Vámi na příjemné a tvořivé předvánoční odpoledne.

8. prosince 2022 Fotografování

Ve čtvrtek dne 8. prosince 2022 nabízíme v mateřské škole fotografování dětí – „VÁNOČNÍ SÉRIE“

Bližší informace poskytnou paní učitelky.

6. prosince 2022 Mikulášské odpoledne

V úterý dne 6. prosince 2022 se ve všech třídách uskuteční od 15:45 hodin „Mikulášské odpoledne“ spojené s vystoupením dětí a nadílkou.

Těšíme se společně s Vámi na příjemně prožité předvánoční odpoledne.

29. listopadu 2022 „S čerty jsou žerty…“

S dětmi ze třídy U berušky a U motýlka navštívíme v úterý dne 29. listopadu dopoledne Dům přírody v Moravském krasu.

Zúčastníme se vzdělávacího programu „S čerty jsou žerty. Aneb co nám
do Krasu čerti přinesli!“

Součástí programu jsou hry a aktivity v učebně a herně Domu přírody a také vycházka „čertovskou stezkou“ v Suchém žlebu.

Děti přiveďte do mateřské školy nejpozději do 7:30 hodin.

Vybíráme částku 140,- Kč.

28. listopadu 2022 „S čerty jsou žerty…“

S dětmi ze třídy U koťátka a U sluníčka navštívíme v pondělí dne
28. listopadu dopoledne Dům přírody v Moravském krasu.

Zúčastníme se vzdělávacího programu „S čerty jsou žerty. Aneb co nám
do Krasu čerti přinesli!“

Součástí programu jsou hry a aktivity v učebně a herně Domu přírody a také vycházka „čertovskou stezkou“ v Suchém žlebu.

Děti přiveďte do mateřské školy nejpozději do 7:30 hodin.

Vybíráme částku 140,- Kč.

6. října 2022 Schůzka s rodiči ve třídě U motýlka

Zveme rodiče na schůzku, která se uskuteční ve čtvrtek dne 6. října 2022
od 15,15 hodin.

Seznámíme Vás se vzdělávacím programem naší MŠ a jeho realizací během školního roku, představíme ukázky vzdělávací nabídky respektující rozvoj všech typů inteligence.                      

Podáme informace k nabízeným konzultacím a zodpovíme také případné dotazy.

Těšíme se na Vaši účast.

5. října 2022 Schůzka s rodiči ve třídě U berušky

Zveme rodiče na schůzku, která se uskuteční ve středu dne 5. října 2022
od 15,15 hodin.

Seznámíme Vás se vzdělávacím programem naší MŠ a jeho realizací během školního roku, představíme ukázky vzdělávací nabídky respektující rozvoj všech typů inteligence.                      

Podáme informace k nabízeným konzultacím a zodpovíme také případné dotazy.

Těšíme se na Vaši účast.

4. října 2022 Schůzka s rodiči ve třídě U koťátka

Zveme rodiče na schůzku, která se uskuteční v úterý dne 4. října 2022
od 15,15 hodin.

Seznámíme Vás se vzdělávacím programem naší MŠ a jeho realizací během školního roku, představíme ukázky vzdělávací nabídky respektující rozvoj všech typů inteligence.                      

Podáme informace k nabízeným konzultacím a zodpovíme také případné dotazy.

Těšíme se na Vaši účast.

3. října 2022 Schůzka s rodiči ve třídě U sluníčka

Zveme rodiče na schůzku, která se uskuteční v pondělí dne 3. října 2022
od 15,15 hodin.

Seznámíme Vás se vzdělávacím programem naší MŠ a jeho realizací během školního roku, představíme ukázky vzdělávací nabídky respektující rozvoj všech typů inteligence.                      

Podáme informace k nabízeným konzultacím a zodpovíme také případné dotazy.

Těšíme se na Vaši účast.

Informace k zahájení nového školního roku od 1. září 2022

Organizace provozu v mateřské škole se ve školním roce 2022/2023 bude řídit doporučeními a případnými opatřeními MŠMT a Ministerstva zdravotnictví ČR.

V provozu naší mateřské školy jsou režimová opatření v oblasti provozní
a osobní hygieny již dlouhodobě zavedena.

Vzhledem k tomu, že v kolektivu předškolních dětí dochází každoročně
na podzim a v zimě ke zvýšené frekvenci respiračních nákaz, budeme nadále provádět přísnější ranní filtr při přijímání dětí – měření teploty bezdotykovým teploměrem. Učitelka je oprávněna ráno nepřevzít dítě
se zvýšenou teplotou (naměřená hodnota nad 37°C). Zvýšenou míru pozornosti budeme věnovat příznakům respiračního onemocnění (kašel, dušnost a rýma).

U dětí, které trpí alergií, rodiče doloží písemné potvrzení od lékaře, že je dítě léčeno alergologem a v období, které lékař specifikuje ve zprávě,
je projev rýmy a kašle alergického původu.

Při zjištění, že dítě vykazuje během pobytu v mateřské škole známky onemocnění, postupujeme v souladu se Školním řádem MŠ. Kontaktujeme rodiče, aby si dítě co nejdříve vyzvedli. Posouzení zdravotního stavu je pak plně v kompetenci ošetřujícího lékaře, který následně rozhodne o postupu léčby dítěte.

Zaměstnanci, děti, jejich zákonní zástupci, popř. další osoby jsou povinni
se řídit aktuálními obecně platnými opatřeními a aktuálně platnými doporučeními.

Společně s Vámi chceme udělat vše pro to, aby případná epidemiologická situace ovlivňovala vzdělávání dětí v naší mateřské škole co nejméně.

 Vážení rodiče, děkujeme za Vaši vstřícnost a spolupráci.