Údolní 8, příspěvková organizace

Aktuality

Uzavření provozu mateřské školy

Mateřská škola bude během vánočních svátků uzavřena.

V pátek dne 22. prosince 2023 půjdou děti do mateřské školy v tomto roce naposledy.

Provoz zahájíme v úterý dne 2. ledna 2024.

13. prosince 2023  Vánoční koncert v MŠ

Ve středu 13. prosince dopoledne se s dětmi těšíme na vystoupení zpěváků
a hudebníků Základní umělecké školy F. B. Ševčíka Jedovnice pod vedením paní učitelky Hany Korčákové.

Vybíráme částku: 50,- Kč

12. prosince 2023  Předvánoční tvoření

V úterý dne 12. prosince si mohou rodiče a prarodiče v době od 14:30
do 16:00 hodin ve třídách společně s dětmi vytvořit vánoční dekoraci.

Těšíme se na příjemně prožité předvánoční odpoledne.

7. prosince 2023  Mikulášské odpoledne

Ve čtvrtek dne 7. prosince se ve všech třídách uskuteční „Mikulášské odpoledne“ spojené s vystoupením dětí a nadílkou.

Těšíme se na Vás s dětmi

ve třídě U berušky a U motýlka: zahájení v 15:00 hodin

ve třídě U koťátka a U sluníčka: zahájení v 15:30 hodin

27. listopadu 2023  Provoz mateřské školy

V tento den bude mateřská škola v provozu bez omezení.

Zaměstnanci naší mateřské školy vyjadřují podporu vyhlášené Výstražné stávce.

22. listopadu 2023 Fotografování

Ve středu dne 22. listopadu 2023 nabízíme v mateřské škole fotografování dětí – „VÁNOČNÍ SÉRIE“

Bližší informace Vám poskytnou paní učitelky.

16. listopadu 2023 Depistáž – orientační logopedické vyšetření

Pracovnice Speciálně pedagogického centra při Základní a mateřské škole logopedické Brno, Veslařská 234 – pobočka Blansko provedou u dětí jednorázové orientační logopedické vyšetření.

Ve čtvrtek dne 16. listopadu dopoledne budou vyšetřeny děti, jejichž rodiče dali k této logopedické depistáži písemný souhlas.

15. listopadu 2023 Depistáž – orientační logopedické vyšetření

Pracovnice Speciálně pedagogického centra při Základní a mateřské škole logopedické Brno, Veslařská 234 – pobočka Blansko provedou u dětí jednorázové orientační logopedické vyšetření.

Ve středu dne 15. listopadu dopoledne budou vyšetřeny děti, jejichž rodiče dali k této logopedické depistáži písemný souhlas.

9. listopadu 2023  Návštěva knihovny

Ve čtvrtek dne 9. listopadu 2023 dopoledne navštíví děti ze třídy U sluníčka Městskou knihovnu v Blansku.

Literární pořad „Pohádka o svatém Martinovi“ bude věnován patronu našeho města. Dozvíme se také, proč se říká, že „Svatý Martin přijíždí na bílém koni…“  

Hrou a kreativními činnostmi chceme děti motivovat k budoucímu čtenářství.

8. listopadu 2023  Návštěva knihovny

Ve středu dne 8. listopadu 2023 dopoledne navštíví děti ze třídy U koťátka Městskou knihovnu v Blansku.

Literární pořad „Pohádka o svatém Martinovi“ bude věnován patronu našeho města. Dozvíme se také, proč se říká, že „Svatý Martin přijíždí na bílém koni…“  

Hrou a kreativními činnostmi chceme děti motivovat k budoucímu čtenářství.

7. listopadu 2023  Návštěva knihovny

V úterý dne 7. listopadu 2023 dopoledne navštíví děti ze třídy U berušky Městskou knihovnu v Blansku.

Literární pořad „Pohádka o svatém Martinovi“ bude věnován patronu našeho města. Dozvíme se také, proč se říká, že „Svatý Martin přijíždí na bílém koni…“  

Hrou a kreativními činnostmi chceme děti motivovat k budoucímu čtenářství.

6. listopadu 2023  Návštěva knihovny

V pondělí dne 6. listopadu 2023 dopoledne navštíví děti ze třídy U motýlka Městskou knihovnu v Blansku.

Literární pořad „Pohádka o svatém Martinovi“ bude věnován patronu našeho města. Dozvíme se také, proč se říká, že „Svatý Martin přijíždí na bílém koni…“  

Hrou a kreativními činnostmi chceme děti motivovat k budoucímu čtenářství.

Říjen – listopad 2023  Depistáž – orientační logopedické vyšetření

Pracovnice Speciálně pedagogického centra při Základní a mateřské škole logopedické Brno, Veslařská 234 – pobočka Blansko, provedou u dětí jednorázové orientační logopedické vyšetření.

Vyšetřeny mohou být pouze děti, jejichž rodiče dají k této logopedické depistáži písemný souhlas.

Bližší informace o této nabídce logopedického vyšetření a formuláře žádosti najdete v šatnách.

16. října 2023  Schůzka s rodiči ve třídě U sluníčka

Zveme rodiče na schůzku, která se uskuteční v pondělí dne 16. října od 15:15 do 16:15 hodin.   

Seznámíme Vás se vzdělávacím programem naší MŠ a jeho realizací během školního roku, představíme ukázky vzdělávací nabídky respektující rozvoj všech typů inteligence. Podáme informace k nabízeným konzultacím a zodpovíme také případné dotazy.

Po dobu schůzky budou děti ze třídy U sluníčka spojeny ve třídě U berušky na 1. podlaží.

Těšíme se na Vaši účast.

16. října 2023  Schůzka s rodiči ve třídě U koťátka

Zveme rodiče na schůzku, která se uskuteční v pondělí dne 16. října od 15:15 do 16:15 hodin.   

Seznámíme Vás se vzdělávacím programem naší MŠ a jeho realizací během školního roku, představíme ukázky vzdělávací nabídky respektující rozvoj všech typů inteligence. Podáme informace k nabízeným konzultacím a zodpovíme také případné dotazy.

Po dobu schůzky budou děti ze třídy U koťátka spojeny ve třídě U motýlka na 1. podlaží.

Těšíme se na Vaši účast.

10. října 2023  Schůzka s rodiči ve třídě U motýlka

Zveme rodiče na schůzku, která se uskuteční v úterý dne 10. října od 15:15
do 16:15 hodin.   

Seznámíme Vás se vzdělávacím programem naší MŠ a jeho realizací během školního roku, představíme ukázky vzdělávací nabídky respektující rozvoj všech typů inteligence. Podáme informace k nabízeným konzultacím a zodpovíme také případné dotazy.

Po dobu schůzky budou děti ze třídy U motýlka spojeny ve třídě U koťátka na 2. podlaží.

Těšíme se na Vaši účast.

10. října 2023  Schůzka s rodiči ve třídě U berušky

Zveme rodiče na schůzku, která se uskuteční v úterý dne 10. října od 15:15
do 16:15 hodin.

Seznámíme Vás se vzdělávacím programem naší MŠ a jeho realizací během školního roku, představíme ukázky vzdělávací nabídky respektující rozvoj všech typů inteligence. Podáme informace k nabízeným konzultacím a zodpovíme také případné dotazy.

Po dobu schůzky budou děti ze třídy U berušky spojeny ve třídě U sluníčka na 2. podlaží.

Těšíme se na Vaši účast.

29. srpna 2023  Informativní schůzka

Zveme všechny rodiče dětí, které zahájí předškolní vzdělávání v naší mateřské škole od 1. září 2023, na informativní schůzku.

                                                                                                 (bez přítomnosti dětí)

Těšíme se na Vás v úterý dne 29. srpna od 15:00 hodin ve třídě U sluníčka.

Seznámíme Vás s realizací školního vzdělávacího programu, představíme ukázky vzdělávací nabídky respektující rozvoj všech typů inteligence, nahlédnete do portfolia dítěte.  

Podáme Vám informace k organizaci MŠ v novém školním roce, zodpovíme případné dotazy a předáme Vám také pozvánky na adaptační návštěvy v jednotlivých třídách.