Údolní 8, příspěvková organizace

Aktuality

28. ledna 2020 Vyšetření zraku dětí

V úterý dne 28. ledna 2020 nabízíme v mateřské škole screeningové vyšetření zraku dětí pomocí speciálního diagnostického přístroje.

Vyšetřeny budou všechny děti, jejichž rodiče dají k vyšetření písemný souhlas a uhradí částku 150,- Kč.

Bližší informace Vám poskytnou paní učitelky.

15. ledna 2020 Depistáž – orientační logopedické vyšetření

Pracovnice Speciálně pedagogického centra při Základní a mateřské škole logopedické Brno, Veslařská 234 – pobočka Blansko provedou u dětí jednorázové orientační logopedické vyšetření.

Ve středu dne 15. ledna budou vyšetřeny děti, jejichž rodiče dají k této logopedické depistáži písemný souhlas.

15. ledna 2020 Přednáška pro rodiče

Zveme rodiče nejen budoucích prvňáčků na přednášku Mgr. Lenky Bínové
z pedagogicko-psychologické poradny v Brně, která se uskuteční ve středu dne 15. ledna od 15:00 hodin ve třídě U sluníčka na 2. podlaží.
(bez přítomnosti dětí)

Téma: „Rozvoj osobnosti dítěte v období předškolního věku, školní
zralost – odklad školní docházky.“

Připravte si dotazy, těšíme se na Vaši účast.

Přejeme Vám Vánoce provoněné úsměvem, pohodou – a do nového roku, který ťuká na dveře – mnoho zdraví, štěstí a hezkých dnů

zaměstnanci mateřské školy

Uzavření provozu mateřské školy

Mateřská škola bude během vánočních svátků uzavřena.

V pátek 20. prosince 2019 půjdou děti do mateřské školy v tomto roce naposledy. Provoz zahájíme ve čtvrtek dne 2. ledna 2020.

18. prosince 2019 Prohlídka betlému

Ve středu dne 18. prosince 2019 dopoledne půjdeme s dětmi na předvánoční vycházku do kostela svatého Martina na Starém Blansku, kde si prohlédneme betlém.

Poslechneme si vyprávění o vánočním příběhu a tradicích, zazpíváme si koledy.

17. prosince 2019 Vánoční koledování

V úterý dne 17. prosince 2019 dopoledne se v mateřské škole společně předvánočně naladíme.

Těšíme se na „Vánoční koledování“ s hudebníky Martinem Müllerem, Zbyňkem Petrželou a Martinem Štěpánkem.

Vybíráme částku 50,- Kč.

9. prosince 2019 Předvánoční tvoření

V pondělí dne 9. prosince 2019 si mohou rodiče a prarodiče v době od 14:30 do 16:30 hodin ve třídách společně s dětmi vytvořit vánoční dekoraci.

Těšíme se společně s Vámi na příjemné a tvořivé předvánoční odpoledne.

3. prosince 2019 Mikulášské odpoledne

V úterý dne 3. prosince 2019 se ve všech třídách uskuteční od 15:45 hodin „Mikulášské odpoledne“ spojené s vystoupením dětí a nadílkou.

Těšíme se společně s Vámi na příjemně prožité předvánoční odpoledne.

21. listopadu 2019 Fotografování

Ve čtvrtek dne 21. listopadu 2019 nabízíme v mateřské škole fotografování dětí – „VÁNOČNÍ SÉRIE“

Bližší informace Vám poskytnou paní učitelky.

19. listopadu 2019 Divadelní představení

V úterý dne 19. listopadu 2019 půjdeme s dětmi dopoledne do kina na divadelní představení „MALÝ PRINC“.

Divadelní muzikálové představení Hudebního divadla dětem Michaely Novozámské
z Hradce Králové je inspirován literárním dílem francouzského spisovatele Antoina
de Saint-Exupéryho.

Vybíráme 60,- Kč na vstupné.

7. listopadu 2019 Návštěva knihovny

Ve čtvrtek dne 7. listopadu 2019 dopoledne navštíví děti ze třídy U koťátka Městskou knihovnu v Blansku.

Literární pořad „Pohádka o svatém Martinovi“ bude věnován patronu našeho města. Dozvíme se také, proč se říká, že „Svatý Martin přijíždí na bílém koni…“

Hrou a kreativními činnostmi chceme děti motivovat k budoucímu čtenářství.

6. listopadu 2019 Návštěva knihovny

Ve středu dne 6. listopadu 2019 dopoledne navštíví děti ze třídy U sluníčka Městskou knihovnu v Blansku.

Literární pořad „Pohádka o svatém Martinovi“ bude věnován patronu našeho města. Dozvíme se také, proč se říká, že „Svatý Martin přijíždí na bílém koni…“

Hrou a kreativními činnostmi chceme děti motivovat k budoucímu čtenářství.

5. listopadu 2019 Návštěva knihovny

V úterý dne 5. listopadu 2019 dopoledne navštíví děti ze třídy U berušky Městskou knihovnu v Blansku.

Literární pořad „Pohádka o svatém Martinovi“ bude věnován patronu našeho města. Dozvíme se také, proč se říká, že „Svatý Martin přijíždí na bílém koni…“

Hrou a kreativními činnostmi chceme děti motivovat k budoucímu čtenářství.

4. listopadu 2019 Návštěva knihovny

V pondělí dne 4. listopadu 2019 dopoledne navštíví děti ze třídy U motýlka Městskou knihovnu v Blansku.

Literární pořad „Pohádka o svatém Martinovi“ bude věnován patronu našeho města. Dozvíme se také, proč se říká, že „Svatý Martin přijíždí na bílém koni…“

Hrou a kreativními činnostmi chceme děti motivovat k budoucímu čtenářství.

22. října 2019 Třída plná pohody

V úterý dne 22. října dopoledne budeme ve třídě U koťátka realizovat
ve spolupráci s psychologem a psychoterapeutem pro děti Mgr. Davidem Vaňkem, Ph.D. – Primárně preventivní program na rozvoj prosociálního chování „Jak si navzájem lépe porozumíme“.

Edukativně stimulační skupiny

Ve spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou v Brně na Kohoutově ulici nabízíme v naší mateřské škole již od školního roku 2001/2002 každoročně rodičům budoucích prvňáčků Edukativně stimulační skupiny. Tento program „společné přípravy na školu“ je rozvržen do 10 lekcí. Rodiče jsou v každé lekci seznámeni s cílem a významem prováděné činnosti. Získávají náměty pro práci s dítětem, praktické ukázky toho, co a jak s dítětem dělat, jak rozvíjet potřebné schopnosti. Náplň jednotlivých lekcí je motivací, radou a inspirací.

V letošním školním roce povedou tyto lekce paní učitelka Olga Urbanová
a zástupkyně ředitelky MŠ Mgr. Lenka Kocourková.

„Společná příprava na školu“ bude zahájena první lekcí v pondělí
dne 21. října.

Plavání

Od pondělí 21. října 2019 začínáme s dětmi plavat, v době od 9:30 do 11:45 hodin.

Pondělí: třída U sluníčka Úterý: třída U motýlka Středa: třída U koťátka Čtvrtek: třída U berušky

Děti si přinesou v igelitové tašce plavky a větší ručník. Pokud dítě nebude plavat, rodiče
to poznamenají do sešitu v šatně. Děti, které neplavou, chodí na vycházku s dětmi z jiné třídy.

Případné změny v rozvrhu plavání budeme oznamovat v šatnách
a na informační tabuli ve vchodech.

17. října 2019 Třída plná pohody

Ve čtvrtek dne 17. října dopoledne budeme ve třídě U motýlka realizovat
vve spolupráci s psychologem a psychoterapeutem pro děti Mgr. Davidem Vaňkem, Ph.D. – Primárně preventivní program na rozvoj prosociálního chování „Jak si navzájem lépe porozumíme“.

14. října 2019 Třída plná pohody

V pondělí dne 14. října dopoledne budeme ve třídě U sluníčka realizovat
ve spolupráci s psychologem a psychoterapeutem pro děti Mgr. Davidem Vaňkem, Ph.D. – Primárně preventivní program na rozvoj prosociálního chování „Jak si navzájem lépe porozumíme“.

9. října 2019 Třída plná pohody

Ve středu dne 9. října dopoledne budeme ve třídě U berušky realizovat
ve spolupráci s psychologem a psychoterapeutem pro děti Mgr. Davidem Vaňkem, Ph.D. – Primárně preventivní program na rozvoj prosociálního chování „Jak si navzájem lépe porozumíme“.

3. října 2019 Návštěva knihovny

Ve čtvrtek dne 3. října 2019 dopoledne navštíví děti ze třídy U berušky Městskou knihovnu v Blansku.

Literární pořad bude věnován tématu přátelství a komunikace. V legračním příběhu
z knihy Ciary Flood: „TI OTRAVNÍ KRÁLÍCI“ se dozvíme, jak jeden mrzout (i proti své vůli) ke kamarádům přišel a že mít přátele je vždy prima. Hrou a kreativními činnostmi chceme děti motivovat k budoucímu čtenářství.

2. října 2019 Návštěva knihovny

Ve středu dne 2. října 2019 dopoledne navštíví děti ze třídy U koťátka Městskou knihovnu v Blansku.

Literární pořad bude věnován tématu přátelství a komunikace. V legračním příběhu
z knihy Ciary Flood: „TI OTRAVNÍ KRÁLÍCI“ se dozvíme, jak jeden mrzout (i proti své vůli) ke kamarádům přišel a že mít přátele je vždy prima. Hrou a kreativními činnostmi chceme děti motivovat k budoucímu čtenářství.

1. října 2019 Návštěva knihovny

V úterý dne 1. října 2019 dopoledne navštíví děti ze třídy U motýlka Městskou knihovnu v Blansku.

Literární pořad bude věnován tématu přátelství a komunikace. V legračním příběhu
z knihy Ciary Flood: „TI OTRAVNÍ KRÁLÍCI“ se dozvíme, jak jeden mrzout (i proti své vůli) ke kamarádům přišel a že mít přátele je vždy prima. Hrou a kreativními činnostmi chceme děti motivovat k budoucímu čtenářství.

30. září 2019 Návštěva knihovny

V pondělí dne 30. září 2019 dopoledne navštíví děti ze třídy U sluníčka Městskou knihovnu v Blansku.

Literární pořad bude věnován tématu přátelství a komunikace. V legračním příběhu
z knihy Ciary Flood: „TI OTRAVNÍ KRÁLÍCI“ se dozvíme, jak jeden mrzout (i proti své vůli) ke kamarádům přišel a že mít přátele je vždy prima. Hrou a kreativními činnostmi chceme děti motivovat k budoucímu čtenářství.

23. září 2019 Schůzka s rodiči ve třídě U sluníčka

Zveme rodiče na třídní schůzku, která se uskuteční v pondělí dne
23. září 2019 od 15:30 hodin.

Seznámíme Vás se vzdělávacím programem naší MŠ a jeho realizací během školního roku ve třídě.

Podáme informace k nabízeným konzultacím a k plavání. Budete mít možnost
si prohlédnout bazén. Zodpovíme také Vaše případné dotazy.

Těšíme se na Vaši účast.

19. září 2019 Schůzka s rodiči ve třídě U motýlka

Zveme rodiče na třídní schůzku, která se uskuteční ve čtvrtek dne
19. září 2019 od 15:30 hodin.

Seznámíme Vás se vzdělávacím programem naší MŠ a jeho realizací během školního roku ve třídě.

Podáme informace k nabízeným konzultacím a k plavání. Budete mít možnost
si prohlédnout bazén. Zodpovíme také Vaše případné dotazy.

Těšíme se na Vaši účast.

17. září 2019 Schůzka s rodiči ve třídě U berušky

Zveme rodiče na třídní schůzku, která se uskuteční v úterý dne
17. září 2019 od 15:30 hodin.

Seznámíme Vás se vzdělávacím programem naší MŠ a jeho realizací během školního roku ve třídě.

Podáme informace k nabízeným konzultacím a k plavání. Budete mít možnost
si prohlédnout bazén. Zodpovíme také Vaše případné dotazy.

Těšíme se na Vaši účast.

16. září 2019 Schůzka s rodiči ve třídě U koťátka

Zveme rodiče na třídní schůzku, která se uskuteční v pondělí dne
16. září 2019 od 15:30 hodin.

Seznámíme Vás se vzdělávacím programem naší MŠ a jeho realizací během školního roku ve třídě.

Podáme informace k nabízeným konzultacím a k plavání. Budete mít možnost
si prohlédnout bazén. Zodpovíme také Vaše případné dotazy.

Těšíme se na Vaši účast.

1. září 2019 Informace k adaptaci dětí

Adaptace dětí, které byly přijaty do mateřské školy od 1. září 2019, probíhá vždy odpoledne v době od 14:30 do 15:30 hodin po osobní domluvě
s učitelkou ve třídě, do které bude dítě docházet.