Údolní 8, příspěvková organizace

Aktuality

Přejeme vám slunečné a pohodové léto naplněné nevšedními zážitky.

zaměstnanci mateřské školy

26. června 2019 Karneval

Ve středu dne 26. června zveme všechny děti a rodiče na WIKIHO KARNEVAL S MIMONI.
Zahájení v 15:00 hodin na školní zahradě.

Připravte dětem karnevalové kostýmy.

Rodiče si děti vyzvednou ve třídě nejpozději do 14:45 hodin a přebírají již za své děti odpovědnost.

V případě nepříznivého počasí se program uskuteční ve sportovní hale nad budovou MŠ.

Vybíráme 60,- Kč.

Těšíme se, že společně s Vámi a dětmi prožijeme příjemné předprázdninové odpoledne plné písniček, tancování a zábavných soutěží.

18. června 2019 Informativní schůzka a přednáška Mgr. Lenky Bínové

Zveme všechny rodiče dětí, které zahájí docházku do naší mateřské školy
od 1. září 2019 na informativní schůzku a přednášku psycholožky Mgr. Lenky Bínové, která se uskuteční v úterý dne 18. června 2019 od 14:30 hodin ve třídě U sluníčka.

(bez přítomnosti dětí)

Téma: „Přechod dítěte z rodinného prostředí do mateřské školy“

Seznámíme Vás se vzdělávacím programem naší MŠ, s adaptačním programem, podáme informace k plavání, organizaci MŠ v novém školním roce a zodpovíme Vaše případné dotazy.

Těšíme se na Vaši účast.

17. června 2019 Divadelní představení

V pondělí dne 17. června půjdeme s dětmi dopoledne do Dělnického domu
na divadelní představení pohádky „ZLATOVLÁSKA“.

Těšíme se na vystoupení dětí a žáků ze Soukromé základní umělecké školy Blansko.

Vybíráme 20,- Kč

6. června 2019 Rozloučení s budoucími prvňáčky

Ve čtvrtek dne 6. června 2019 se ve všech třídách uskuteční od 15:30 hodin ZÁVĚREČNÉ BESÍDKY, na kterých se rozloučíme s budoucími prvňáčky.

Těšíme se společně s Vámi na příjemně prožité slavnostní odpoledne.

4. června 2019 Oslava Dne dětí

V úterý dne 4. června dopoledne s dětmi navštívíme SENIOR centrum
v Blansku.

Těšíme se na zábavné dopoledne, jsme pozváni na oslavu „DNE DĚTÍ“.

30. května 2019 Fotografování

Ve čtvrtek dne 30. května dopoledne se budeme s dětmi fotografovat. Skupinová fotografie tříd.

Bližší informace najdete na nástěnce v šatnách jednotlivých tříd.

Vybíráme 50,- Kč.

22. května 2019 Výlet do Kateřinské jeskyně

Ve středu dne 22. května pojedeme s dětmi dopoledne na výlet do Kateřinské jeskyně v Moravském krasu.

Děti přiveďte do mateřské školy nejpozději do 8:00 hodin.

Vybíráme 100,- Kč.

7. května 2019 Návštěva ZŠ Blansko, Erbenova

V úterý dne 7. května 2019 dopoledne půjdeme s předškoláky (budoucími prvňáčky) ze třídy U koťátka a U sluníčka na návštěvu do Základní školy
na Erbenově ulici v Blansku.

6. května 2019 Návštěva ZŠ Blansko, Erbenova

V pondělí dne 6. května 2019 dopoledne půjdeme s předškoláky (budoucími prvňáčky) ze třídy U berušky a U motýlka na návštěvu do Základní školy
na Erbenově ulici v Blansku.

2. května 2019 Zápis do mateřské školy

Ve čtvrtek dne 2. května 2019 v době od 9:00 do 16:00 hodin se v naší mateřské škole podávají žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
od školního roku 2019/2020.

Informace k podávání žádostí k předškolnímu vzdělávání jsou ke stažení zde:

Zákonný zástupce dítěte u ředitelky MŠ odevzdá, popř. vypíše formulář žádosti, předloží platný občanský průkaz a rodný list dítěte. Zákonný zástupce, který není státním občanem ČR, doloží také doklad o oprávněnosti pobytu na území ČR.

Žádost k předškolnímu vzdělávání je ke stažení zde:

Zákonný zástupce dítěte obdrží, popř. již odevzdá povinnou přílohu k žádosti (potvrzení o zdravotním stavu dítěte).

Příloha k žádosti je ke stažení zde:

Zákonnému zástupci dítěte budou poskytnuty písemné informace o průběhu správního řízení.

16. dubna 2019 Odpolední hraní v mateřské škole

V úterý dne 16. dubna 2019 zveme všechny zájemce v době od 14:30 do 16:00 hodin na návštěvu naší mateřské školy.

Od 16:00 hodin Vám nabízíme prohlídku bazénu, kde probíhá během školního roku předplavecká průprava dětí.

Těšíme se, že společně s Vámi a dětmi prožijeme příjemné odpoledne.

11. dubna 2019 Velikonoční tvoření

Srdečně Vás zveme ve čtvrtek dne 11. dubna 2019 na Velikonoční tvoření.
V době od 14:30 do 16:30 hodin si můžete ve třídách společně s dětmi vytvořit dekoraci.

Těšíme se společně s Vámi na příjemně prožité odpoledne.

Ukázky plaveckých dovedností

Zveme všechny rodiče i prarodiče na „Ukázky plaveckých dovedností dětí“, které se uskuteční v bazénu MŠ během měsíce dubna.

Bližší informace o nabídce a termínech najdete na nástěnce v šatnách jednotlivých tříd.

Těšíme se na Vaši účast.

19. března 2019 Schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků

V úterý dne 19. března 2019 se uskuteční schůzka s vedením a pedagogickými pracovníky Základní školy Blansko, Erbenova 13.

Seznámí Vás se vzdělávacím programem školy, provozem školní družiny a školní jídelny a také s průběhem zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání. Budete mít možnost si prohlédnout si materiály k moderním metodám počáteční výuky čtení a matematiky a také ukázky písma Comenia Script.

Těšíme se na Vás od 15:15 hodin ve třídě U sluníčka.

18. března 2019 Návštěva divadla Radost v Brně

V pondělí dne 18. března 2019 pojedeme s dětmi do divadla Radost v Brně
na pohádku „O PEJSKOVI A KOČIČCE“.

Děti přiveďte do mateřské školy nejpozději do 7:00 hodin.

Vybíráme 150,- Kč.

17. ledna 2019 Návštěva výstavy

Ve čtvrtek dne 17. ledna 2019 dopoledne navštíví děti ze třídy U motýlka
v Muzeu Blanenska výstavu „FENOMÉN IGRÁČEK“.

Během tvořivé dílny si děti s těmito legendárními figurkami pohrají.

Vybíráme částku 40,- Kč.

16. ledna 2019 Návštěva výstavy

Ve středu dne 16. ledna 2019 dopoledne navštíví děti ze třídy U berušky
v Muzeu Blanenska výstavu „FENOMÉN IGRÁČEK“.

Během tvořivé dílny si děti s těmito legendárními figurkami pohrají.

Vybíráme částku 40,- Kč.

15. ledna 2019 Návštěva výstavy

V úterý dne 15. ledna 2019 dopoledne navštíví děti ze třídy U sluníčka
v Muzeu Blanenska výstavu „FENOMÉN IGRÁČEK“.

Během tvořivé dílny si děti s těmito legendárními figurkami pohrají.

Vybíráme částku 40,- Kč.

14. ledna 2019 Návštěva výstavy

V pondělí dne 14. ledna 2019 dopoledne navštíví děti ze třídy U koťátka
v Muzeu Blanenska výstavu „FENOMÉN IGRÁČEK“.

Během tvořivé dílny si děti s těmito legendárními figurkami pohrají.

Vybíráme částku 40,- Kč.

3. ledna 2019 Přednáška pro rodiče

Zveme rodiče nejen budoucích prvňáčků na přednášku Mgr. Lenky Bínové z pedagogicko-psychologické poradny v Brně, která se uskuteční ve čtvrtek dne 3. ledna od 15:30 hodin ve třídě U sluníčka na 2. podlaží. (bez přítomnosti dětí)

Téma: „Rozvoj osobnosti dítěte v období předškolního věku, školní zralost – odklad školní docházky.“

Připravte si dotazy, těšíme se na Vaši účast.

Uzavření provozu mateřské školy

Mateřská škola bude během vánočních svátků uzavřena.

V pátek 21. prosince 2018 půjdou děti do mateřské školy v tomto roce naposledy. Provoz zahájíme ve středu dne 2. ledna 2019.

Přejeme Vám Vánoce provoněné úsměvem, pohodou –
a do nového roku, který ťuká na dveře – mnoho zdraví, štěstí a hezkých dnů

zaměstnanci mateřské školy

19. prosince 2018 Předvánoční vycházka

Ve středu dne 19. prosince 2018 dopoledne půjdeme s dětmi na prohlídku kostelního betlému. Poslechneme si vyprávění o vánočním příběhu
a tradicích, zazpíváme si koledy.

11. prosince 2018 Vánoční tvoření

V úterý dne 11. prosince 2018 si můžete v době od 14:30 do 16:30 hodin
ve třídách společně s dětmi vytvořit vánoční dekoraci.

Těšíme se společně s Vámi na příjemné a tvořivé předvánoční odpoledne.

4. prosince 2018 Mikulášské odpoledne

V úterý dne 4. prosince 2018 se ve všech třídách uskuteční od 15:45 hodin „Mikulášské odpoledne“ spojené s vystoupením dětí a nadílkou.

Těšíme se společně s Vámi na příjemně prožité předvánoční odpoledne.

4. prosince 2018 Divadelní představení

V úterý dne 4. prosince 2018 dopoledne půjdeme s dětmi do kina
na představení Soukromé základní umělecké školy v Blansku „ČERTOVSKÁ ŠKOLA“.

Vybíráme částku 20,- Kč na vstupné.

29. listopadu 2018 „S čerty jsou žerty…“

S dětmi ze třídy U koťátka a U sluníčka navštívíme ve čtvrtek dne
29. listopadu dopoledne Dům přírody v Moravském krasu.

Zúčastníme se vzdělávacího programu „S čerty jsou žerty. Aneb co nám
do Krasu čerti přinesli!“

Součástí programu jsou hry a aktivity v učebně a herně Domu přírody a také vycházka „čertovskou stezkou“ v Suchém žlebu.

Děti přiveďte do mateřské školy nejpozději do 7:30 hodin.

Vybíráme částku 150,- Kč.

26. listopadu 2018 „S čerty jsou žerty…“

S dětmi ze třídy U berušky a U motýlka navštívíme v pondělí dne
26. listopadu dopoledne Dům přírody v Moravském krasu.

Zúčastníme se vzdělávacího programu „S čerty jsou žerty. Aneb co nám
do Krasu čerti přinesli!“

Součástí programu jsou hry a aktivity v učebně a herně Domu přírody a také vycházka „čertovskou stezkou“ v Suchém žlebu.

Děti přiveďte do mateřské školy nejpozději do 7:30 hodin.

Vybíráme částku 150,- Kč.

Edukativně stimulační skupiny

Ve spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou v Brně na Kohoutově ulici nabízíme v naší mateřské škole již od školního roku 2001/2002 každoročně rodičům budoucích prvňáčků „Edukativně stimulační skupiny“. Tento program „společné přípravy na školu“ je rozvržen do 10 lekcí. Rodiče jsou v každé lekci seznámeni s cílem a významem prováděné činnosti. Získávají náměty pro práci s dítětem, praktické ukázky toho, co a jak s dítětem dělat, jak rozvíjet potřebné schopnosti. Náplň jednotlivých lekcí je motivací, radou a inspirací.

V letošním školním roce povedou tyto lekce paní učitelky Mgr. Lenka Kocourková, Olga Urbanová a Lenka Rybářová.

„Společná příprava na školu“ byla zahájena v měsíci říjnu.

Plavání

Od pondělí 22. října 2018 začínáme s dětmi plavat, v době od 9:30 do 11:45hodin.

Pondělí: třída U sluníčkaÚterý: třída U motýlkaStředa: třída U koťátkaČtvrtek: třída U berušky

Děti si přinesou v igelitové tašce plavky a větší ručník. Pokud dítě nebudeplavat, rodiče to poznamenají do sešitu v šatně. Děti, které neplavou, chodí navycházku s dětmi z jiné třídy.

Případné změny v rozvrhu plavání budeme oznamovat na informační tabuli ve vchodech.

25. října 2018 Vyšetření zraku dětí

Ve čtvrtek dne 25. října 2018 nabízíme v mateřské škole screeningové vyšetření zraku dětí pomocí speciálního diagnostického přístroje.

Vyšetřeny budou všechny děti, jejichž rodiče dají k vyšetření písemný souhlas a uhradí částku 150,- Kč.

Bližší informace Vám poskytnou paní učitelky.

17. října 2018 Divadelní představení

Ve středu dne 17. října 2018 půjdeme s dětmi dopoledne do kina na divadelní představení „POVÍDEJME SI DĚTI“.

Představení Hudebního divadla dětem M. Novozámské z Hradce Králové – tři minimuzikály na motivy pohádek Josefa Čapka O pejskovi a kočičce, děti se mohou aktivně podílet na průběhu pohádek.

Vybíráme 60,- Kč na vstupné.

11. října 2018 Schůzka s rodiči ve třídě U koťátka

Zveme rodiče na třídní schůzku, která se uskuteční ve čtvrtek dne 11. října 2018 od 15:30 hodin.

Seznámíme Vás se vzdělávacím programem naší MŠ a jeho realizací během školního roku ve třídě.

Podáme informace k nabízeným konzultacím, k plavání – budete mít možnost
si prohlédnout bazén. Zodpovíme také Vaše případné dotazy.

Těšíme se na Vaši účast.

10. října 2018 Depistáž – orientační logopedické vyšetření

Pracovnice Speciálně pedagogického centra při Základní a mateřské škole logopedické Brno, Veslařská 234 – pobočka Blansko provedou u dětí jednorázové orientační logopedické vyšetření.

Ve středu dne 10. října budou vyšetřeny děti, jejichž rodiče dají k této logopedické depistáži písemný souhlas.

4. října 2018 Schůzka s rodiči ve třídě U berušky

Zveme rodiče na třídní schůzku, která se uskuteční ve čtvrtek dne 4. října 2018 od 15:30 hodin.

Seznámíme Vás se vzdělávacím programem naší MŠ a jeho realizací během školního roku ve třídě.

Podáme informace k nabízeným konzultacím, k plavání – budete mít možnost
si prohlédnout bazén. Zodpovíme také Vaše případné dotazy.

Těšíme se na Vaši účast.

2. října 2018 Schůzka s rodiči ve třídě U motýlka

Zveme rodiče na třídní schůzku, která se uskuteční v úterý dne 2. října 2018 od 15:30 hodin.

Seznámíme Vás se vzdělávacím programem naší MŠ a jeho realizací během školního roku ve třídě.

Podáme informace k nabízeným konzultacím, k plavání – budete mít možnost
si prohlédnout bazén. Zodpovíme také Vaše případné dotazy.

Těšíme se na Vaši účast.

1. října 2018 Schůzka s rodiči ve třídě U sluníčka

Zveme rodiče na třídní schůzku, která se uskuteční v pondělí dne 1. října 2018 od 15:30 hodin.

Seznámíme Vás se vzdělávacím programem naší MŠ a jeho realizací během školního roku ve třídě.

Podáme informace k nabízeným konzultacím, k plavání – budete mít možnost
si prohlédnout bazén. Zodpovíme také Vaše případné dotazy.

Těšíme se na Vaši účast.

25. září 2018 Jezírko Lipka – výukový program pro předškoláky

V úterý dne 25. září dopoledne se děti (předškoláci 5-6 let) zúčastní ekologického výukového programu „VEČERNÍČEK NA VÝLETĚ“.

Děti společně s pohádkovými postavičkami z večerníčků prozkoumají, jak vypadají a kde bydlí jejich skuteční představitelé. V rámci programu si prolezou i modelem mraveniště.

Podrobné informace předají rodičům předškoláků (5-6 let) paní učitelky. Plánovaný odjezd je v 7:45 hodin.

1. září 2018 Informace k adaptaci dětí

Adaptace dětí, které byly přijaty do mateřské školy od 1. září 2018, probíhá vždy odpoledne v době od 14:30 do 15:30 hodin po osobní domluvě
s učitelkou ve třídě, do které bude dítě docházet.