Údolní 8, příspěvková organizace

Aktuality

PŘERUŠENÍ PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY OD STŘEDY
18. BŘEZNA

na základě zasedání Krizového štábu rozhodla Rada města Blanska dne 16. března 2020 o dočasném plošném přerušení provozu všech mateřských škol zřizovaných městem, a to
s účinností od středy 18. března 2020.

Informace pro rodiče

Tiskopisy Žádostí o ošetřovné

jsou k vyzvednutí od středy 18. března do pátku 20. března v kanceláři vedoucí školní jídelny v době od 7:00 do 12:00 hodin, v dalších dnech
po telefonické domluvě.

Snížená výše úplaty

z důvodu přerušení provozu MŠ v měsíci březnu bude snížená výše úplaty
za měsíc březen s rodiči individuálně řešena při platbě úplaty za měsíc duben

Oblečení a věci dětí

jsou k vyzvednutí v úterý 17. března během provozní doby, od středy
18. března do pátku 20. března v době od 7:00 hodin do 12:00 hodin,
v dalších dnech po telefonické domluvě.

Vážení rodiče, děkujeme za pochopení. Sledujte prosím webové stránky města Blanska a naší mateřské školy. Přejeme Vám i Vašim nejbližším pevné zdraví.

5. května 2020 Zápis do mateřské školy

V úterý dne 5. května 2020 v době od 9:00 do 16:00 hodin se v naší mateřské škole podávají žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2020/2021.

Školský obvod spádové školy Mateřská škola Blansko, Údolní 8, příspěvková organizace tvoří:
ulice 9. května, Čapkova, Edvarda Beneše, Gellhornova, Hálkova, Husova, Jasanová, Na Pískách, Nad Čertovkou, Nádraží, Nádražní, Na Vyhlídce, Nerudova, Pod Javory, Suchá, Sušilova, Údolní, části města Klepačov, Lažánky, Skalní mlýn.

Bližší informace a formuláře k podávání žádosti k předškolnímu vzdělávání včetně povinné přílohy k žádosti (potvrzení o zdravotním stavu dítěte) budou ke stažení od měsíce dubna.

6. března 2020 Malý zpracovatel odpadů

V pátek dne 6. března dopoledne proběhne ve třídě U koťátka a U sluníčka vzdělávací program „Malý zpracovatel odpadů“.

Tento lektorovaný program zajišťuje Malá technická univerzita.

Vybíráme 50,- Kč.

Pozvání na výstavu do knihovny

Děti z naší mateřské školy se zúčastnily výtvarné soutěže „Dětská záložka“.

Malá umělecká díla svých dětí si můžete prohlédnout na krátkodobé výstavě v knihovně ve 4. patře od pondělí 2. března do pátku 13. března 2020.

Výstava záložek

24. února 2020 Malý zpracovatel odpadů

V pondělí dne 24. února dopoledne proběhne ve třídě U berušky a U motýlka vzdělávací program „Malý zpracovatel odpadů“.

Tento lektorovaný program zajišťuje Malá technická univerzita.

Vybíráme 50,- Kč.

12. února 2020 Dětská sportovní olympiáda

Ve středu dne 12. února dopoledne půjdeme s dětmi ze třídy U berušky
a U motýlka do sportovní haly na Údolní ulici, kde si vyzkoušíme
na jednotlivých stanovištích naše pohybové dovednosti.

Program: slavnostní nástup, vztyčení třídních olympijských vlajek, pohybové aktivity, slavnostní ukončení s předáváním ocenění.

Připravte dětem pohodlné sportovní oblečení.

11. února 2020 Dětská sportovní olympiáda

V úterý dne 11. února dopoledne půjdeme s dětmi ze třídy U koťátka
a U sluníčka do sportovní haly na Údolní ulici, kde si vyzkoušíme
na jednotlivých stanovištích naše pohybové dovednosti.

Program: slavnostní nástup, vztyčení třídních olympijských vlajek, pohybové aktivity, slavnostní ukončení s předáváním ocenění.

Připravte dětem pohodlné sportovní oblečení.

28. ledna 2020 Vyšetření zraku dětí

V úterý dne 28. ledna 2020 nabízíme v mateřské škole screeningové vyšetření zraku dětí pomocí speciálního diagnostického přístroje.

Vyšetřeny budou všechny děti, jejichž rodiče dají k vyšetření písemný souhlas a uhradí částku 150,- Kč.

Bližší informace Vám poskytnou paní učitelky.

15. ledna 2020 Depistáž – orientační logopedické vyšetření

Pracovnice Speciálně pedagogického centra při Základní a mateřské škole logopedické Brno, Veslařská 234 – pobočka Blansko provedou u dětí jednorázové orientační logopedické vyšetření.

Ve středu dne 15. ledna budou vyšetřeny děti, jejichž rodiče dají k této logopedické depistáži písemný souhlas.

15. ledna 2020 Přednáška pro rodiče

Zveme rodiče nejen budoucích prvňáčků na přednášku Mgr. Lenky Bínové
z pedagogicko-psychologické poradny v Brně, která se uskuteční ve středu dne 15. ledna od 15:00 hodin ve třídě U sluníčka na 2. podlaží.
(bez přítomnosti dětí)

Téma: „Rozvoj osobnosti dítěte v období předškolního věku, školní
zralost – odklad školní docházky.“

Připravte si dotazy, těšíme se na Vaši účast.

Přejeme Vám Vánoce provoněné úsměvem, pohodou – a do nového roku, který ťuká na dveře – mnoho zdraví, štěstí a hezkých dnů

zaměstnanci mateřské školy

Uzavření provozu mateřské školy

Mateřská škola bude během vánočních svátků uzavřena.

V pátek 20. prosince 2019 půjdou děti do mateřské školy v tomto roce naposledy. Provoz zahájíme ve čtvrtek dne 2. ledna 2020.

18. prosince 2019 Prohlídka betlému

Ve středu dne 18. prosince 2019 dopoledne půjdeme s dětmi na předvánoční vycházku do kostela svatého Martina na Starém Blansku, kde si prohlédneme betlém.

Poslechneme si vyprávění o vánočním příběhu a tradicích, zazpíváme si koledy.

17. prosince 2019 Vánoční koledování

V úterý dne 17. prosince 2019 dopoledne se v mateřské škole společně předvánočně naladíme.

Těšíme se na „Vánoční koledování“ s hudebníky Martinem Müllerem, Zbyňkem Petrželou a Martinem Štěpánkem.

Vybíráme částku 50,- Kč.

9. prosince 2019 Předvánoční tvoření

V pondělí dne 9. prosince 2019 si mohou rodiče a prarodiče v době od 14:30 do 16:30 hodin ve třídách společně s dětmi vytvořit vánoční dekoraci.

Těšíme se společně s Vámi na příjemné a tvořivé předvánoční odpoledne.

3. prosince 2019 Mikulášské odpoledne

V úterý dne 3. prosince 2019 se ve všech třídách uskuteční od 15:45 hodin „Mikulášské odpoledne“ spojené s vystoupením dětí a nadílkou.

Těšíme se společně s Vámi na příjemně prožité předvánoční odpoledne.

21. listopadu 2019 Fotografování

Ve čtvrtek dne 21. listopadu 2019 nabízíme v mateřské škole fotografování dětí – „VÁNOČNÍ SÉRIE“

Bližší informace Vám poskytnou paní učitelky.

19. listopadu 2019 Divadelní představení

V úterý dne 19. listopadu 2019 půjdeme s dětmi dopoledne do kina na divadelní představení „MALÝ PRINC“.

Divadelní muzikálové představení Hudebního divadla dětem Michaely Novozámské
z Hradce Králové je inspirován literárním dílem francouzského spisovatele Antoina
de Saint-Exupéryho.

Vybíráme 60,- Kč na vstupné.

7. listopadu 2019 Návštěva knihovny

Ve čtvrtek dne 7. listopadu 2019 dopoledne navštíví děti ze třídy U koťátka Městskou knihovnu v Blansku.

Literární pořad „Pohádka o svatém Martinovi“ bude věnován patronu našeho města. Dozvíme se také, proč se říká, že „Svatý Martin přijíždí na bílém koni…“

Hrou a kreativními činnostmi chceme děti motivovat k budoucímu čtenářství.

6. listopadu 2019 Návštěva knihovny

Ve středu dne 6. listopadu 2019 dopoledne navštíví děti ze třídy U sluníčka Městskou knihovnu v Blansku.

Literární pořad „Pohádka o svatém Martinovi“ bude věnován patronu našeho města. Dozvíme se také, proč se říká, že „Svatý Martin přijíždí na bílém koni…“

Hrou a kreativními činnostmi chceme děti motivovat k budoucímu čtenářství.

5. listopadu 2019 Návštěva knihovny

V úterý dne 5. listopadu 2019 dopoledne navštíví děti ze třídy U berušky Městskou knihovnu v Blansku.

Literární pořad „Pohádka o svatém Martinovi“ bude věnován patronu našeho města. Dozvíme se také, proč se říká, že „Svatý Martin přijíždí na bílém koni…“

Hrou a kreativními činnostmi chceme děti motivovat k budoucímu čtenářství.

4. listopadu 2019 Návštěva knihovny

V pondělí dne 4. listopadu 2019 dopoledne navštíví děti ze třídy U motýlka Městskou knihovnu v Blansku.

Literární pořad „Pohádka o svatém Martinovi“ bude věnován patronu našeho města. Dozvíme se také, proč se říká, že „Svatý Martin přijíždí na bílém koni…“

Hrou a kreativními činnostmi chceme děti motivovat k budoucímu čtenářství.

22. října 2019 Třída plná pohody

V úterý dne 22. října dopoledne budeme ve třídě U koťátka realizovat
ve spolupráci s psychologem a psychoterapeutem pro děti Mgr. Davidem Vaňkem, Ph.D. – Primárně preventivní program na rozvoj prosociálního chování „Jak si navzájem lépe porozumíme“.

Edukativně stimulační skupiny

Ve spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou v Brně na Kohoutově ulici nabízíme v naší mateřské škole již od školního roku 2001/2002 každoročně rodičům budoucích prvňáčků Edukativně stimulační skupiny. Tento program „společné přípravy na školu“ je rozvržen do 10 lekcí. Rodiče jsou v každé lekci seznámeni s cílem a významem prováděné činnosti. Získávají náměty pro práci s dítětem, praktické ukázky toho, co a jak s dítětem dělat, jak rozvíjet potřebné schopnosti. Náplň jednotlivých lekcí je motivací, radou a inspirací.

V letošním školním roce povedou tyto lekce paní učitelka Olga Urbanová
a zástupkyně ředitelky MŠ Mgr. Lenka Kocourková.

„Společná příprava na školu“ bude zahájena první lekcí v pondělí
dne 21. října.

Plavání

Od pondělí 21. října 2019 začínáme s dětmi plavat, v době od 9:30 do 11:45 hodin.

Pondělí: třída U sluníčka Úterý: třída U motýlka Středa: třída U koťátka Čtvrtek: třída U berušky

Děti si přinesou v igelitové tašce plavky a větší ručník. Pokud dítě nebude plavat, rodiče
to poznamenají do sešitu v šatně. Děti, které neplavou, chodí na vycházku s dětmi z jiné třídy.

Případné změny v rozvrhu plavání budeme oznamovat v šatnách
a na informační tabuli ve vchodech.

17. října 2019 Třída plná pohody

Ve čtvrtek dne 17. října dopoledne budeme ve třídě U motýlka realizovat
vve spolupráci s psychologem a psychoterapeutem pro děti Mgr. Davidem Vaňkem, Ph.D. – Primárně preventivní program na rozvoj prosociálního chování „Jak si navzájem lépe porozumíme“.

14. října 2019 Třída plná pohody

V pondělí dne 14. října dopoledne budeme ve třídě U sluníčka realizovat
ve spolupráci s psychologem a psychoterapeutem pro děti Mgr. Davidem Vaňkem, Ph.D. – Primárně preventivní program na rozvoj prosociálního chování „Jak si navzájem lépe porozumíme“.

9. října 2019 Třída plná pohody

Ve středu dne 9. října dopoledne budeme ve třídě U berušky realizovat
ve spolupráci s psychologem a psychoterapeutem pro děti Mgr. Davidem Vaňkem, Ph.D. – Primárně preventivní program na rozvoj prosociálního chování „Jak si navzájem lépe porozumíme“.

3. října 2019 Návštěva knihovny

Ve čtvrtek dne 3. října 2019 dopoledne navštíví děti ze třídy U berušky Městskou knihovnu v Blansku.

Literární pořad bude věnován tématu přátelství a komunikace. V legračním příběhu
z knihy Ciary Flood: „TI OTRAVNÍ KRÁLÍCI“ se dozvíme, jak jeden mrzout (i proti své vůli) ke kamarádům přišel a že mít přátele je vždy prima. Hrou a kreativními činnostmi chceme děti motivovat k budoucímu čtenářství.

2. října 2019 Návštěva knihovny

Ve středu dne 2. října 2019 dopoledne navštíví děti ze třídy U koťátka Městskou knihovnu v Blansku.

Literární pořad bude věnován tématu přátelství a komunikace. V legračním příběhu
z knihy Ciary Flood: „TI OTRAVNÍ KRÁLÍCI“ se dozvíme, jak jeden mrzout (i proti své vůli) ke kamarádům přišel a že mít přátele je vždy prima. Hrou a kreativními činnostmi chceme děti motivovat k budoucímu čtenářství.

1. října 2019 Návštěva knihovny

V úterý dne 1. října 2019 dopoledne navštíví děti ze třídy U motýlka Městskou knihovnu v Blansku.

Literární pořad bude věnován tématu přátelství a komunikace. V legračním příběhu
z knihy Ciary Flood: „TI OTRAVNÍ KRÁLÍCI“ se dozvíme, jak jeden mrzout (i proti své vůli) ke kamarádům přišel a že mít přátele je vždy prima. Hrou a kreativními činnostmi chceme děti motivovat k budoucímu čtenářství.

30. září 2019 Návštěva knihovny

V pondělí dne 30. září 2019 dopoledne navštíví děti ze třídy U sluníčka Městskou knihovnu v Blansku.

Literární pořad bude věnován tématu přátelství a komunikace. V legračním příběhu
z knihy Ciary Flood: „TI OTRAVNÍ KRÁLÍCI“ se dozvíme, jak jeden mrzout (i proti své vůli) ke kamarádům přišel a že mít přátele je vždy prima. Hrou a kreativními činnostmi chceme děti motivovat k budoucímu čtenářství.

23. září 2019 Schůzka s rodiči ve třídě U sluníčka

Zveme rodiče na třídní schůzku, která se uskuteční v pondělí dne
23. září 2019 od 15:30 hodin.

Seznámíme Vás se vzdělávacím programem naší MŠ a jeho realizací během školního roku ve třídě.

Podáme informace k nabízeným konzultacím a k plavání. Budete mít možnost
si prohlédnout bazén. Zodpovíme také Vaše případné dotazy.

Těšíme se na Vaši účast.

19. září 2019 Schůzka s rodiči ve třídě U motýlka

Zveme rodiče na třídní schůzku, která se uskuteční ve čtvrtek dne
19. září 2019 od 15:30 hodin.

Seznámíme Vás se vzdělávacím programem naší MŠ a jeho realizací během školního roku ve třídě.

Podáme informace k nabízeným konzultacím a k plavání. Budete mít možnost
si prohlédnout bazén. Zodpovíme také Vaše případné dotazy.

Těšíme se na Vaši účast.

17. září 2019 Schůzka s rodiči ve třídě U berušky

Zveme rodiče na třídní schůzku, která se uskuteční v úterý dne
17. září 2019 od 15:30 hodin.

Seznámíme Vás se vzdělávacím programem naší MŠ a jeho realizací během školního roku ve třídě.

Podáme informace k nabízeným konzultacím a k plavání. Budete mít možnost
si prohlédnout bazén. Zodpovíme také Vaše případné dotazy.

Těšíme se na Vaši účast.

16. září 2019 Schůzka s rodiči ve třídě U koťátka

Zveme rodiče na třídní schůzku, která se uskuteční v pondělí dne
16. září 2019 od 15:30 hodin.

Seznámíme Vás se vzdělávacím programem naší MŠ a jeho realizací během školního roku ve třídě.

Podáme informace k nabízeným konzultacím a k plavání. Budete mít možnost
si prohlédnout bazén. Zodpovíme také Vaše případné dotazy.

Těšíme se na Vaši účast.

1. září 2019 Informace k adaptaci dětí

Adaptace dětí, které byly přijaty do mateřské školy od 1. září 2019, probíhá vždy odpoledne v době od 14:30 do 15:30 hodin po osobní domluvě
s učitelkou ve třídě, do které bude dítě docházet.