Údolní 8, příspěvková organizace

Platby stravného a školného

Platba stravného od 1. 9. 2021

Záloha na stravné: 900,- Kč

Kategorie:

Celodenní: 40,-Kč
V této ceně je započítán pitný režim, který je vyhláškou stanoven ve výši 4,- Kč za den.
Pitný režim (ovocné čaje, pitná voda…) je zajištěn po celou dobu provozu MŠ.

přesnídávka: 10,- Kč
oběd: 21,- Kč
svačina: 9,- Kč

Bez odpolední svačiny: 31,- Kč

Sedmiroční děti: 43,- Kč
V této ceně je započítán pitný režim, který je vyhláškou stanoven ve výši 4,- Kč za den.
Pitný režim (ovocné čaje, pitná voda…) je zajištěn po celou dobu provozu MŠ.

přesnídávka: 10,- Kč
oběd: 24,- Kč
svačina: 9,- Kč

Bez odpolední svačiny: 34,- Kč

Výše úplaty za předškolní vzdělávání od 1. 9. 2021

Měsíčně: 600,- Kč

Platby za školné za příslušný kalendářní měsíc hradí rodiče nejpozději do patnáctého dne stávajícího kalendářního měsíce a platby za stravné za příslušný kalendářní měsíc hradí rodiče nejpozději do patnáctého dne následujícího kalendářního měsíce v hotovosti u vedoucí školní jídelny (kancelář v přízemí MŠ – spodní vchod, boční vchod do školní kuchyně).