Údolní 8, příspěvková organizace

Platby stravného a školného

 

Platba stravného od 1. 9. 2019

Záloha na stravné: 700,- Kč

Kategorie:

Celodenní: 34,-Kč
V této ceně je započítán pitný režim, který je vyhláškou stanoven ve výši 3,- Kč za den.
Pitný režim (ovocné čaje, pitná voda…) je zajištěn po celou dobu provozu MŠ.

přesnídávka: 8,- Kč
oběd: 19,- Kč
svačina: 7,- Kč

Bez odpolední svačiny: 27,- Kč

Sedmiroční děti: 37,- Kč
V této ceně je započítán pitný režim, který je vyhláškou stanoven ve výši 3,- Kč za den.
Pitný režim (ovocné čaje, pitná voda…) je zajištěn po celou dobu provozu MŠ.

přesnídávka: 8,- Kč
oběd: 22,- Kč
svačina: 7,- Kč

Bez odpolední svačiny: 30,- Kč

 

Výše úplaty za předškolní vzdělávání od 1. 9. 2019

Měsíčně: 600,- Kč

Platby za školné za příslušný kalendářní měsíc hradí rodiče nejpozději do patnáctého dne stávajícího kalendářního měsíce a platby za stravné za příslušný kalendářní měsíc hradí rodiče nejpozději do patnáctého dne následujícího kalendářního měsíce v hotovosti u vedoucí školní jídelny (kancelář v přízemí MŠ – spodní vchod, boční vchod do školní kuchyně).