Údolní 8, příspěvková organizace

Platby stravného a školného

Platba stravného od 1. 9. 2023

Záloha na stravné: 1000,- Kč

Kategorie:

Celodenní: 45,-Kč
V této ceně je započítán pitný režim, který je vyhláškou stanoven ve výši 4,- Kč za den.
Pitný režim (ovocné čaje, pitná voda…) je zajištěn po celou dobu provozu MŠ.

přesnídávka: 11,- Kč
oběd: 24,- Kč
svačina: 10,- Kč

Bez odpolední svačiny: 35,- Kč

Sedmiroční děti: 48,- Kč
V této ceně je započítán pitný režim, který je vyhláškou stanoven ve výši 4,- Kč za den.
Pitný režim (ovocné čaje, pitná voda…) je zajištěn po celou dobu provozu MŠ.

přesnídávka: 11,- Kč
oběd: 27,- Kč
svačina: 10,- Kč

Bez odpolední svačiny: 38,- Kč

Výše úplaty za předškolní vzdělávání od 1. 9. 2023

Měsíčně: 700,- Kč

Platby za školné za příslušný kalendářní měsíc hradí rodiče nejpozději do patnáctého dne stávajícího kalendářního měsíce a platby za stravné za příslušný kalendářní měsíc hradí rodiče nejpozději do patnáctého dne následujícího kalendářního měsíce v hotovosti u vedoucí školní jídelny (kancelář v přízemí MŠ – spodní vchod, boční vchod do školní kuchyně).