Údolní 8, příspěvková organizace

Rada města Blanska odsouhlasila

Termín, místo a dobu pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2024/2025

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2024/2025 se uskuteční formou osobního podání žádostí v pondělí dne 6. května 2024 v době od 9:00 do 16:00 hodin.

Školský obvod spádové školy Mateřská škola Blansko, Údolní 8:

ulice 9. května, Čapkova, Edvarda Beneše, Gellhornova, Hálkova, Husova, Jasanová, Na Pískách, Nad Čertovkou, Nádraží, Nádražní, Na Vyhlídce, Nerudova, Pod Javory, Suchá, Sušilova, Údolní, části města Klepačov, Lažánky, Skalní mlýn.

Bližší informace k organizaci zápisu pro školní rok 2024/2025 a formuláře „Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání“ včetně přílohy k žádosti (potvrzení od lékaře) budou ke stažení na webových stránkách naší MŠ
v polovině měsíce dubna.

Formuláře si budete mít možnost osobně také vyzvednout při „Dopolední návštěvě mateřské školy“ – pozvánka pro rodiče s dětmi bude zveřejněna na webových stránkách MŠ.